Услови коришћења

Услови коришћења

Опште одредбе

Молимо Вас да пажљиво прочитате Услове коришћења пре употребе овог веб сајта (у даљем тексту “Сервис”). Услови коришћења представљају споразум између Вас и ДУШАН СТАНКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ И УСЛУГЕ УЧАСОФТ, ДОЊА БОРИНА, МБ: 62621788, ПИБ: 107265783 (у даљем тексту Учасофт) у чијем се власништву налази Сервис (под сервисом се подразумевају веб презентације које се налазе на следећим интернет доменима: https://ucasoft.rs(Учасофт) и https://www.eskola.edu.rs(Уча еШкола, као саставни део Учасофта). Овим споразумом су обухваћена сва правила под којима можете користити Сервис. Настављањем коришћења Сервиса потврђујете да сте прочитали, разумели и сложили се са наведеним условима.

Опис Сервиса

Сервис је намењен пружању услуга у области стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника и услуга менаџмента у области информационих технологија.

Услуге које се пружају на Сервису су:

  1. Реализација програма обуке стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.
  2. Пројектовање, имплементација, одржавање и интеграција различитих решења у информационим технологијама.

Коришћење Сервиса и објављених садржаја

Сви садржаји објављени на Сервису су у искључивом власништву Учасофта, те се могу једино и искључиво користити за личну употребу и у некомерцијалне сврхе.

Сервис можете да користите бесплатно уз ограничења у приступу одређеним садржајима, функцијама и привилегијама или га можете користити као регистрован корисник Уча еШколе који је платио котизацију и тиме стекао право да до истека обуке користи све доступне садржаје, функције и привилегије на Сервису.

Слажете се да Сервис нећете користити у сврхе слања и постављања порука или материјала који су незаконити, узнемирујући, увредљиви, непристојни, вулгарни, претећи, сексуално оријентисани, расно увредљиви, порнографски или крше било који закон и тиме штете пословању Учасофта или наносе неку другу врсту штете, одговорности или трошка.

Део материјала објављених на Сервису су едукативног карактера и Учасофт задржава право да без најаве мења објављене материјале не нудећи никакве гаранције везано за тачност истих.

Забрањено је репродуковање целог или делова Сервиса односно материјала садржаних на сервису осим у случајевима када је то писменим путем одобрено од стране Учасофта.

Интелектуална својина, укључујући све заштићене знакове, лого знакове, текстове, податке, фотографије видео-снимке, је у искључивом власништву Учасофта или је у власништву трећих лица која су пренела право коришћења истих на Учасофт.

Непоштовање услова коришћења, односно неовлашћено коришћење било ког дела садржаја доступног на Сервису, сматра се повредом аутоског права у складу са одредбама постојећег Закона о ауторском и сродним правима, те подлеже материјалном и кривичном гоњењу.

Промене у Условима коришћења

Учасофт задржава право да у било ком тренутку, по сопственом нахођењу, мења Услове коришћења и исправља могуће грешке и пропусте све у циљу обостране заштите и побољшања услуга и пословања. Ове радње ће се обављати без претходне најаве, а  корисници ће наредном употребом Сервиса потврдити да се слажу и прихватају настале промене.

Корисници Сервиса

Корисници Сервиса су:

  • нерегистровани корисници
  • регистровани корисници
  • активни корисници

Нерегистровани корисници су сви они који користе Сервис потпуно бесплатно без остављања икаквих података. У складу са тим нерегистровани корисници имају ограничен приступ садржајима и функцијама Сервиса. Нерегистровани корисници имају приступ само информативном делу Сервиса. Ови корисници немају приступ обукама Уча еШколе.

Активни корисници су сви они који су се регистровали и пријавили на Сервис, и за свој налог извршили уплату котизације. Ови корисници имају приступ обуци/обукама за које су извршили уплату котизације. Активни претплатници могу да прате све активности обука које су описана у каталогу семинара Завода за унапређивање образовања и васпитања из Београда. Успешним савладавањем свих предвиђених активности и задатака активни корисник стиче право на уверење о похађаној обуци стручног усавршавања. Активном кориснику Сервис не приказује никакве рекламне и промотивне банере и омогућено му је да на свакој лекцији остави коментар или питање у вези са лекцијом на које ће му водитељ обуке са Сервиса благовремено одговорити. Завршетком обуке активни корисник губи статус активног корисника и прелази у статус регистрованог корисника.

Регистровани корисници без активне котизације су сви они који су регистровани и пријављени на Сервис, али нису за свој налог извршили уплату котизације или је она истекла. Ови корисници имају иста ограничења приступа садржајима, функцијама и привилегијама на Сервису као и нерегистровани корисници с тим што могу да могу уређују свој налог и тако остављају податке.

Котизација за обуку у области стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника

Корисник Сервиса може да буде активни корисник само када за свој налог има уплаћену котизацију која није истекла. Котизација за обуку траје од почетка до завршетка обуке.

Пројектовање, имплементација, одржавање и интеграција различитих решења у информационим технологијама

Правна и физичка лица са Учасофтом могу да закључе Уговор о пројектовању, имплементацији, одржавању и интеграцији различитих решења у информационим технологијама. Са основним информацијама о овим решењима Корисници могу да се упознају на Серису. У случају договора о изради оваквих решења међусобна права и обавезе Корисника и Учасофта закључују се посебним уговором.

Цене

Цене услуга које пружа Учасофт су наведене у Ценовнику који се сматра саставним делом ових Услова коришћења, а налази се на ОВОЈ интернет адреси. Учасофт задржава право измене Ценовника, уз благовремено обавештавање путем интернета и поштовања добрих пословних обичаја. Уплату Учасофт евидентира првог радног дана Учасофта када му банка достави одговарајући извод. Када је Корисник физичко лице, односно када Корисник има својство потрошача према одредбама Закона о заштити потрошача, новчана обавеза коју потрошач плаћа путем банке, јавног поштанског оператора или другог лица, које у складу са законом пружа платне услуге, сматра се измиреном на дан када су банка, јавни поштански оператор или друго лице које у складу са законом пружа платне услуге примили платни налог потрошача, а рок за почетак пружања услуге, односно обнове услуге, почиње да тече од момента када Учасофт евидентира пријем пуног износа те новчане обавезе и износи један радни дан. Корисник физичко лице, односно Корисник који има својство потрошача се обавезује да благовремено изврши плаћање новчане обавезе, узимајући у обзир овде наведене рокове. Учасофт не сноси никакву одговорност као последицу пропуштања Корисника да благовремено изврши плаћање, односно као последицу кашњења било које банке, јавног поштанског  оператора или другог лица, које у складу са законом пружа платне услуге, у обради податка о измирењу новчане обавезе Корисника.

Начини плаћања

Плаћања се могу извршити на два начина. Први начин је путем опште уплатнице односно директним трансфером на рачун Учасофта. Други начин је путем платних картица преко интернета.

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.

У име Учасофта обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са мејлинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Учасофту одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Учасофт је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања.

Рекламације

Право на рекламацију има искључиво активан корисник који је ово право стекао уплатом котизације. Иако се Учасофт труди да омогући висококвалитетне материјале и услуге на Сервису у циљу усавршавања, може се догодити  да дође до неслагања у жељама активног корисника и реалног стања на Сервису у смислу квалитета едукативних материјала и услуга, непостојања материјала потребних активном кориснику или неслагања услед неких других разлога. Рекламације се шаљу на имејл ucasoft@ucasoft.rs искључиво са имејл адресе активног корисника која се налази на налогу на Сервису. У извесним случајевима рекламације је могуће извршити и путем телефона +381 64 455 8 411.

Приступ Сервису

Ви сте задужени за давање и одговорни за тачност свих тражених података, имена, презимена, имејл адресе и свих осталих података потребних за приступ Сервису. Слажете се да ћете поштовати сваки закон који се односи на Ваше активности на Сервису, а у складу са прописаним Условима коришћења. Читањем и слагањем са Условима коришћења потврђујете да свесно улазите у овај облигациони однос прихватањем прописаних правила, јасно разумевши њихово правно дејство.

Приступ Сервису остварује се коришћењем комбинације имејл адресе и лозинке или комбинације корисничког имена и лозинке. Имејл адресу сте лично унели приликом пријаве, а корисничко име и лозинку сте добили од Учасофта (са могућношћу њихове измене). У складу са тим само сте Ви одговорни за сваки овлашћени и неовлашћени улазак на Ваш налог од било које особе. Слажете се да преузимате сваку одговорност за коришћење Ваше лозинке као и да ћете одмах по сазнању обавестити Учасофт о њеној неовлашћеној употреби.

За несметан и поуздан приступ и коришћење Сервиса, његових садржаја и услуга неопходно је да приступ вршите искључиво помоћу интернет прегледача који су ажурирани на најновију верзију.

Сервису можете приступити са различитих уређаја (десктоп, лаптоп, телефон, таблет).

Молимо Вас погледајте и пажљиво прочитајте Политику приватности која се такође односи на Вашу посету Сервису како би Вам у потпуности био јасан наш однос према подацима и припадајуће одговорности.

Ограничење од одговорности

Изричито се слажете да употребу Сервиса и интернета чините на сопствени ризик. У мери дозвољеној важећим законима Учасофт се одриче давања гаранција било које врсте.

Учасофт не гарантује да неће долазити до прекида и грешака у раду Сервиса, као ни да сервери који су доступни неће бити ослобођени вируса или других штетних компоненти те стога не сноси никакву одговорност за појаву истих и могуће насталу штету.

Сервис је намењен као допуна за учење и ни на који начине не представља замену формалном образовању и сходно томе Учасофт безуслово не гарантује успех и напредовање у формалном образовању.

Ваше искључиво право по наведеним условима је да прекинете коришћење Сервиса и да раскинете овај уговор.

Овај Уговор је на снази од тренутка када га прихватите и наставиће се у пуној снази до тренутка раскида од једне или друге стране. Учасофт може суспендовати или раскинути овај уговор и задржава право да ограничи или укине Ваш налог као и да суспендује Вашу котизацију уз достављање обавештења уколико се утврди да Ваше активности на Сервису нису у сагласности са Условима коришћења.

Комплетан Уговор

Услови Коришћења и Политика приватности заједно представљају Ваш целокупан Уговор са Учасофтом који се односи на Сервис. Слажете се да овај Уговор не додељује никаква права нити има правно дејство ни на једну особу осим на Вас. Овај Уговор се управља према законима Републике Србије и Ви прихватате и слажете се са тиме да се, у случају било каквог спора са Учасофтом или у вези Вашег коришћења Сервиса, спор решава под надлежношћу судства Републике Србије.

Учасофт може да прави накнадне измене у овом Уговору и након начињених измена оне одмах ступају на снагу. Коришћењем Сервиса односно уплатом котизације Ви се слажете са свим насталим променама или додацима у Уговору и стога Вам саветујемо да периодично посетите ове странице и утврдите могуће настале промене којима сте правно обавезујући.

Контактирајте нас

Фиксни телефон

Мобилни телефон