Акредитовани у Србији и Црној Гори

Онлајн семинари

Наши семинари се одликују високим квалитетом и у потпуности су прилагођени свим стандардима онлајн учења.  

ВЕЋ ОД

1.800 РСД/15 €

Хоћете да савладате програме стручног усавршавања?

Потребно Вам је да ти програми јачају професионалне капацитете, нарочито у области унапређивања дигиталних компетенција ученика и наставника и употребе информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса?

Желите да развијете компетенције за уже стручну област?

Волели бисте да савладате програм стручног усавршавања у време када то Вама одговара?

На правом сте месту!

Ми нудимо квалитетне акредитоване семинаре у Србији и Црној Гори!

Зашто да изаберете наше семинаре?

Висок квалитет

Искуство и пракса

Акредитација

Да будемо прецизнији

Преко две хиљаде наставника је у протеклих дванаест година успешно савладало садржаје наших програма стручног усавршавања. Анализом евалуационих упитника установили смо да су имали позитивне ставове према овим програмима, као и да су их оценили успешним у целини.

Осим што смо своја искуства, везана за интерактивне образовне софтвере и веб портале за припрему и реализацију наставе презентовали на научним скуповима и публиковали као стручне и научне радове у часописима од националног значаја, настојали смо да вештине које се стичу на овим семинарима примењујемо у свакодневном раду са својим ученицима. Резултат оваквог рада су бројне награде на различитим конкурсима. Ове награде представљају велики подстрек и оправдање за реализацију наших програма стручног усавршавања.

Завод за унапређивање образовања и васпитања из Београда одобрио је наше програме стручног усавршавања за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину. Налазе се у области општа питања наставе, развијају компетенције наставника за уже стручну област и односе се на унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. Од школске 2022/2023. године наше семинаре је акредитовао и Завод за школство из Подгорице. Посебно је значајно да се наши програми реализују путем интернета.

Упознајте се са нашим онлајн семинарима

Акредитован у Србији и Црној Гори

Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија).

Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Оспособљавање наставника за израду мултимедијалних 360° виртуелних окружења и њихову примену у настави.

Разумевање појма мултимедијалног 360° виртуелног окружења.

Разумевање значаја текстуалних, визуелних, аудитивних и аудио-визуелних наставних средстава.

Разумевање појма мултимедијалности.

Разумевање значаја примене мултимедијалних 360° виртуелних окружења у настави.

Проналажење 360° виртуелних окружења на Гугл мапама.

Израда сферне 360° фотографије у апликацији Street View.

Отварање Panoee налога.

Упознавање са радним окружењем у Panoee-у.

Додавање сферне 360° фотографије у Panoee-у.

Додавање приступних тачака са текстом, сликом, спољним линком, звучним и видео-записом у Panoee-у.

Додавање нових сцена у Panoee-у.

Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења у веб алату Panoeе.

Примена мултимедијалног 360° виртуелног окружења у настави.

 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • наставник предметне наставе – гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета

 • Појам мултимедијалног 360° виртуелног окружења
 • Дидактички значај мултимедијалног 360° виртуелног окружења у настави
 • Доступна 360° виртуелна окружења
 • Како настаје 360° виртуелно окружење на Street View-у?
 • Израда сферне 360° фотографије у апликацији Street View
 • Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења за учење - Panoee
 • Завршни задатак: Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења за учење

5/5

Акредитован у Србији и Црној Гори

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија).

Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Оспособљавање наставника за израду дигиталних часова и њихову примену у настави.

Разумевање појма наставног часа.

Разликовање основних етапа наставног часа.

Разумевање основних обележја и карактеристика етапа наставног часа.

Разумевање односа броја, редоследа и временског трајања етапа наставног часа.

Разумевање структуре и методичких специфичности наставних часова.

Разумевање појма електронског учења и дигиталног часа.

Разликовање врста електронског учења и дигиталних часова.

Идентификовање дигиталних алата који могу да се ставе у службу дидактичко-методичког моделовања дигиталног часа.

Избор адекватних дигиталних алата за етапе дигиталног часа.

Израда дигиталних материјала за етапе дигиталног часа.

Планирање, израда и примена дигиталног часа.

 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • наставник предметне наставе – гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета

 • Основне одреднице наставног часа
 • Етапе наставног часа
 • Врсте, структура и методичке специфичности наставног часа
 • Појам и врсте дигиталних часова
 • Техничка страна дигиталног часа
 • Предлог дигиталних алата за реализацију дигиталног часа
 • Израда дигиталног часа

5/5

Акредитован у Србији и Црној Гори

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија).

Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Оспособљавање наставника за израду интерактивних мултимедијалних лекција и њихову примену у настави.

Разумевање појма и значаја уџбеника и лекције.

Разумевање развојно-формативне улоге уџбеника и лекције.

Разумевање улоге и значаја структуралних компоненти уџбеника и лекције.

Разумевање фактора који утичу на процес унапређивања квалитета уџбеника и лекција.

Разумевање појма дигиталних уџбеника и дигиталних лекција.

Разумевање значаја стандарда квалитета дигиталних уџбеника и дигиталних леција.

Разумевање мултимедијалности и интерактивности дигиталне лекције.

Избор мултимедијалних и интерактивних материјала за дигиталну лекцију.

Израда мултимедијалних и интерактивних материјала за дигиталну лекцију.

Планирање и израда интерактивне мултимедијалне лекције у веб алату Book Creator.

Примена интерактивних мултимедијалних лекција у настави.

 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • наставник предметне наставе – гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета

 • Појам и значај уџбеника
 • Структуралне компоненте уџбеника и лекције
 • Стандарди квалитета уџбеника
 • Стандарди квалитета дигиталних уџбеника
 • Стандарди квалитета традиционалне и дигиталне лекције
 • Припрема слика
 • Припрема видео снимака
 • Припрема аудио снимака
 • Припрема интерактивног материјала
 • Обликовање интерактивне мултимедијалне лекције - Book Creator
 • Завршни задатак: Израда интерактивне мултимедијалне лекције

5/5

Акредитован у Србији и Црној Гори

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија).

Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Оспособљавање наставника за израду дигиталних постера и њихову примену у систематизацији наставних садржаја.

Разумевање појма, значаја и функција систематизације наставних садржаја.

Разликовање критеријума према којима се одређује врста систематизације.

Упознавање са хронолошком, узрочно-последичном и систематизацијом на основу квалитета.

Разумевање сврхе систематизације наставних садржаја.

Уочавање положаја наставника и ученика током систематизације наставних садржаја.

Дефинисање појмова традиционалног и дигиталног постера.

Разумевање значаја традиционалног и дигиталног постера у настави и систематизацији наставних садржаја.

Упознавање са врстама дигиталних постера.

Упознавање  са правилима за израду дигиталног постера.

Планирање и израда дигиталног постера у веб алату Canva.

Примена дигиталног постера у систематизацији наставних садржаја.

 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • наставник предметне наставе – гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета

 • Појам, значај и функције систематизације наставних садржаја
 • Врсте систематизације
 • Дигитални постер као дидактичко средство за систематизацију наставних садржаја
 • Савети за израду дигиталног постера
 • Израда дигиталног постера у веб алату Canva
 • Завршни задатак: Израда дигиталног постера

5/5

Термини семинара

Октобарски термин - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 3. октобар 2022. година

Завршетак семинара: 24. октобар 2022. година

 

Новембарски термин  - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 1. новембар 2022. година

Завршетак семинара: 23. новембар 2022. година

 

Децембарски термин  - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 1. децембар 2022. година

Завршетак семинара: 24. децембар 2022. година

Октобарски термин - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 3. октобар 2022. година

Завршетак семинара: 31. октобар 2022. година

 

Новембарски термин - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 1. новембар 2022. година

Завршетак семинара: 30. новембар 2022. година

 

Децембарски термин - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 1. децембар 2022. година

Завршетак семинара: 30. децембар 2022. година

Октобарски термин - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 3. октобар 2022. година

Завршетак семинара: 31. октобар 2022. година

 

Новембарски термин - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 1. новембар 2022. година

Завршетак семинара: 30. новембар 2022. година

 

Децембарски термин - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 1. децембар 2022. година

Завршетак семинара: 30. децембар 2022. година

Октобарски термин - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 3. октобар 2022. година

Завршетак семинара: 24. октобар 2022. година

 

Новембарски термин  - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 1. новембар 2022. година

Завршетак семинара: 23. новембар 2022. година

 

Децембарски термин  - ОТВОРЕНА ПРИЈАВА

Почетак семинара: 1. децембар 2022. година

Завршетак семинара: 24. децембар 2022. година

Пријава за октобарски термин семинара је отворена!

До истека остало још

 • 00дана
 • 00часова
 • 00минута
 • 00секунди

Цене наших семинара се прилагођавају

Од почетка реализације семинара трудили смо се да износ за котизацију буде што повољнији. У складу са тим формирали смо четири пакета чије цене варирају у зависности од броја пријављених учесника. Износи за котизацију се крећу од 1800 динара/15 € (Србија/Црна Гора) до 3000 динара/15 € (Србија/Црна Гора) и верујемо да ће се већина заинтересованих пронаћи у једном од ова четири пакета. 

Изаберите пакет и пријавите се на семинар

СЕМИНАР 21-30

1.800 РСД (Срб)
15 € (ЦГ)

СЕМИНАР 11-20

2.000 РСД (Срб)
17 € (ЦГ)

СЕМИНАР 6-10

2.500 РСД (Срб)
21 € (ЦГ)

СЕМИНАР 1-5

3.000 РСД (Срб)
25 € (ЦГ)

Контактирајте нас

Фиксни телефон

Мобилни телефон

Корпа
Scroll to Top