Акредитовани у Србији и Црној Гори

Онлајн семинари

Наши семинари се одликују високим квалитетом и у потпуности су прилагођени свим стандардима онлајн учења.  

ВЕЋ ОД

1.800 РСД/15 €

Хоћете да савладате програме стручног усавршавања?

Потребно Вам је да ти програми јачају професионалне капацитете, нарочито у области унапређивања дигиталних компетенција ученика и наставника и употребе информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса?

Желите да развијете компетенције за уже стручну област?

Волели бисте да савладате програм стручног усавршавања у време када то Вама одговара?

На правом сте месту!

Ми нудимо квалитетне акредитоване семинаре у Србији и Црној Гори!

Зашто да изаберете наше семинаре?

Висок квалитет

Искуство и пракса

Акредитација

Да будемо прецизнији

Преко десет хиљада наставника је у протеклих шеснаест година успешно савладало садржаје наших програма стручног усавршавања. Анализом евалуационих упитника установили смо да су имали позитивне ставове према овим програмима, као и да су их оценили успешним у целини.

Осим што смо своја искуства, везана за интерактивне образовне софтвере и веб портале за припрему и реализацију наставе презентовали на научним скуповима и публиковали као стручне и научне радове у часописима од националног значаја, настојали смо да вештине које се стичу на овим семинарима примењујемо у свакодневном раду са својим ученицима. Резултат оваквог рада су бројне награде на различитим конкурсима. Ове награде представљају велики подстрек и оправдање за реализацију наших програма стручног усавршавања.

Завод за унапређивање образовања и васпитања из Београда одобрио је наше програме стручног усавршавања за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025. годину. Налазе се у области општа питања наставе, развијају компетенције наставника за уже стручну област и односе се на унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. Од школске 2022/2023. године наше семинаре је акредитовао и Завод за школство из Подгорице. Посебно је значајно да се наши програми реализују путем интернета.

Кораци у реализацији семинара – Србија

Пријава на семинар

Изаберите семинар и пријавите се на страници за пријаву.

Упутства

Пре почетка семинара од нас ћете добити сва неопходна упутства за рад.

Реализација активности 

Након тога приступате реализацији предвиђених активности на семинару.

Уверење

Након успешно реализованих активности на семинару од нас добијате уверење.

Кораци у реализацији семинара – Црна Гора

Пријава на семинар

Изаберите семинар и пријавите се на страници за пријаву.

Упутства

Пре почетка семинара од нас ћете добити сва неопходна упутства за рад.

Реализација активности 

Након тога приступате реализацији предвиђених активности на семинару.

Примена у пракси

Након обуке потребно је да научено примените у пракси и покажете у школи.

Уверење

Координатор ПРНШ/В нам доставља извештај и након тога добијате уверење.

Упознајте се са нашим онлајн семинарима

Акредитован у Србији и Црној Гори

Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

Приоритетна област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија).

Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Општи циљ

Оспособљавање наставника за израду мултимедијалних 360° виртуелних окружења и њихову примену у настави.

Специфични циљеви

Разумевање појма мултимедијалног 360° виртуелног окружења.

Разумевање значаја текстуалних, визуелних, аудитивних и аудио-визуелних наставних средстава.

Разумевање појма мултимедијалности.

Разумевање значаја примене мултимедијалних 360° виртуелних окружења у настави.

Проналажење 360° виртуелних окружења на Гугл мапама.

Израда сферне 360° фотографије у апликацији Street View.

Отварање Panoee налога.

Упознавање са радним окружењем у Panoee-у.

Додавање сферне 360° фотографије у Panoee-у.

Додавање приступних тачака са текстом, сликом, спољним линком, звучним и видео-записом у Panoee-у.

Додавање нових сцена у Panoee-у.

Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења у веб алату Panoeе.

Примена мултимедијалног 360° виртуелног окружења у настави.

Циљна група
 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • наставник предметне наставе – гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета
Теме програма
 • Појам мултимедијалног 360° виртуелног окружења
 • Дидактички значај мултимедијалног 360° виртуелног окружења у настави
 • Доступна 360° виртуелна окружења
 • Како настаје 360° виртуелно окружење на Street View-у?
 • Израда сферне 360° фотографије у апликацији Street View
 • Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења за учење – Panoee
 • Завршни задатак: Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења за учење
5/5

Акредитован у Србији и Црној Гори

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Приоритетна област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија).

Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Општи циљ

Оспособљавање наставника за израду дигиталних часова и њихову примену у настави.

Специфични циљеви

Разумевање појма наставног часа.

Разликовање основних етапа наставног часа.

Разумевање основних обележја и карактеристика етапа наставног часа.

Разумевање односа броја, редоследа и временског трајања етапа наставног часа.

Разумевање структуре и методичких специфичности наставних часова.

Разумевање појма електронског учења и дигиталног часа.

Разликовање врста електронског учења и дигиталних часова.

Идентификовање дигиталних алата који могу да се ставе у службу дидактичко-методичког моделовања дигиталног часа.

Избор адекватних дигиталних алата за етапе дигиталног часа.

Израда дигиталних материјала за етапе дигиталног часа.

Планирање, израда и примена дигиталног часа.

Циљна група
 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • наставник предметне наставе – гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета
Теме програма
 • Основне одреднице наставног часа
 • Етапе наставног часа
 • Врсте, структура и методичке специфичности наставног часа
 • Појам и врсте дигиталних часова
 • Техничка страна дигиталног часа
 • Предлог дигиталних алата за реализацију дигиталног часа
 • Израда дигиталног часа
5/5

Акредитован у Србији и Црној Гори

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Приоритетна област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија).

Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Општи циљ

Оспособљавање наставника за израду интерактивних мултимедијалних лекција и њихову примену у настави.

Специфични циљеви

Разумевање појма и значаја уџбеника и лекције.

Разумевање развојно-формативне улоге уџбеника и лекције.

Разумевање улоге и значаја структуралних компоненти уџбеника и лекције.

Разумевање фактора који утичу на процес унапређивања квалитета уџбеника и лекција.

Разумевање појма дигиталних уџбеника и дигиталних лекција.

Разумевање значаја стандарда квалитета дигиталних уџбеника и дигиталних леција.

Разумевање мултимедијалности и интерактивности дигиталне лекције.

Избор мултимедијалних и интерактивних материјала за дигиталну лекцију.

Израда мултимедијалних и интерактивних материјала за дигиталну лекцију.

Планирање и израда интерактивне мултимедијалне лекције у веб алату Book Creator.

Примена интерактивних мултимедијалних лекција у настави.

Циљна група
 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • наставник предметне наставе – гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета
Теме програма
 • Појам и значај уџбеника
 • Структуралне компоненте уџбеника и лекције
 • Стандарди квалитета уџбеника
 • Стандарди квалитета дигиталних уџбеника
 • Стандарди квалитета традиционалне и дигиталне лекције
 • Припрема слика
 • Припрема видео снимака
 • Припрема аудио снимака
 • Припрема интерактивног материјала
 • Обликовање интерактивне мултимедијалне лекције – Book Creator
 • Завршни задатак: Израда интерактивне мултимедијалне лекције
5/5

Акредитован у Србији и Црној Гори

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Приоритетна област

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија).

Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Општи циљ

Оспособљавање наставника за израду дигиталних постера и њихову примену у систематизацији наставних садржаја.

Специфични циљеви

Разумевање појма, значаја и функција систематизације наставних садржаја.

Разликовање критеријума према којима се одређује врста систематизације.

Упознавање са хронолошком, узрочно-последичном и систематизацијом на основу квалитета.

Разумевање сврхе систематизације наставних садржаја.

Уочавање положаја наставника и ученика током систематизације наставних садржаја.

Дефинисање појмова традиционалног и дигиталног постера.

Разумевање значаја традиционалног и дигиталног постера у настави и систематизацији наставних садржаја.

Упознавање са врстама дигиталних постера.

Упознавање  са правилима за израду дигиталног постера.

Планирање и израда дигиталног постера у веб алату Canva.

Примена дигиталног постера у систематизацији наставних садржаја.

Циљна група
 • наставник разредне наставе
 • наставник предметне наставе – основна школа
 • наставник предметне наставе – гимназија
 • наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
 • наставник стручних предмета – средња стручна школа
 • наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
 • наставник у школи за образовање одраслих
 • наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
 • наставник изборних и факултативних програма/предмета
Теме програма
 • Појам, значај и функције систематизације наставних садржаја
 • Врсте систематизације
 • Дигитални постер као дидактичко средство за систематизацију наставних садржаја
 • Савети за израду дигиталног постера
 • Израда дигиталног постера у веб алату Canva
 • Завршни задатак: Израда дигиталног постера
5/5

Термини семинара

Пријаве за семинаре су затворене!

Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

Мартовски термин – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 6. марта)

Почетак семинара: 6. март 2024. година (Србија), 18. март 2024. (Црна Гора)

Априлски термин  – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА  – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 1. априла)

Почетак семинара: 1. април 2024. година (Србија), 13. април 2024. (Црна Гора)

Мајски термин – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА  – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 7. маја)

Почетак семинара: 7. мај 2024. година (Србија), 19. мај 2024. (Црна Гора)  

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Мартовски термин – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 6. марта)

Почетак семинара: 6. март 2024. година (Србија), 18. март 2024. (Црна Гора)

Априлски термин  – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА  – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 1. априла)

Почетак семинара: 1. април 2024. година (Србија), 13. април 2024. (Црна Гора)

Мајски термин – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА  – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 7. маја)

Почетак семинара: 7. мај 2024. година (Србија), 19. мај 2024. (Црна Гора)  

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Мартовски термин – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 6. марта)

Почетак семинара: 6. март 2024. година (Србија), 18. март 2024. (Црна Гора)

Априлски термин  – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА  – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 1. априла)

Почетак семинара: 1. април 2024. година (Србија), 13. април 2024. (Црна Гора)

Мајски термин – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА  – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 7. маја)

Почетак семинара: 7. мај 2024. година (Србија), 19. мај 2024. (Црна Гора)  

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Мартовски термин – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 6. марта)

Почетак семинара: 6. март 2024. година (Србија), 18. март 2024. (Црна Гора)

Априлски термин  – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА  – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 1. априла)

Почетак семинара: 1. април 2024. година (Србија), 13. април 2024. (Црна Гора)

Мајски термин – ЗАТВОРЕНА ПРИЈАВА  – (пријаве из Србије и Црне Горе су могуће до 7. маја)

Почетак семинара: 7. мај 2024. година (Србија), 19. мај 2024. (Црна Гора)  

Цене наших семинара се прилагођавају

Од почетка реализације семинара трудили смо се да износ за котизацију буде што повољнији. У складу са тим формирали смо четири пакета чије цене варирају у зависности од броја пријављених учесника. Износи за котизацију се крећу од 1800 динара/15 € (Србија/Црна Гора) до 3000 динара/15 € (Србија/Црна Гора) и верујемо да ће се већина заинтересованих пронаћи у једном од ова четири пакета. 

Изаберите пакет и пријавите се на семинар

СЕМИНАР 21-45

1.800 РСД (Срб)
15 € (ЦГ)*

СЕМИНАР 11-20

2.000 РСД (Срб)
17 € (ЦГ)*

СЕМИНАР 6-10

2.500 РСД (Срб)
21 € (ЦГ)*

СЕМИНАР 1-5

3.000 РСД (Срб)
25 € (ЦГ)*

*Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс Народне Банке Србије. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.

Контактирајте нас

Фиксни телефон

Мобилни телефон