Политика приватности

Прикупљање и обрада података о личности 

У складу са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр.87/2018) ДУШАН СТАНКОВИЋ ПР, АГЕНЦИЈА ЗА ЕДУКАЦИЈУ И УСЛУГЕ УЧАСОФТ, ДОЊА БОРИНА (у даљем тексту: Учасофт), у својству руковаоца података, обавештава Вас да прикупља Ваше податке у сврху похађања онлајн семинара, израде и одржавања веб сајтова, система за управљање учењем и обрађује Ваше податке (у даљем тексту: Подаци) у сврху израде уверења које Учасофт издаје на основу акредитације од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања (Београд) и Завода за школство (Подгорица) (у даљем тексту: Завод), израде и одржавања веб сајтова, система за управљање учењем, као и у сврху обавештавања о новим трендовима, едукацији и промотивним активностима Учасофта путем Newsletter-а.

Молимо Вас да следеће Информације пажљиво прочитате.

Подаци о личности које Учасофт прикупља зависе од врсте услуга које пружа својим клијентима, односно посетиоцима интернет презентација које се налазе на следећим интернет доменима: https://ucasoft.rs и https://www.eskola.edu.rs.

Податке које Учасофт прикупља приликом пријаве на онлајн семинар су: име и презиме, пол, датум рођења, улица и број, поштански број, место, телефон, имејл, радно место, године стажа, последњи завршени ниво образовања, назив школе, овлашћено лице школе, улица и број школе, поштански број школе, место школе, телефон школе, имејл школе, ПИБ школе, имејл адреса школе, број телефона школе.

Податке које Учасофт прикупља и обрађује приликом израде уверења о савладаном програму стручног усавршавања дефинисани су одредбама које су прописане од стране Завода: име и презиме, датум и место рођења, назив образовно-васпитне установе у којој је лице запослено и седишете образовно-васпитне установе у којој је лице запослено.

Учасофт прикупља и обрађује Податке путем пријаве на семинар и упитника које попуњавате након завршетка семинара.

Податке које Учасофт прикупља приликом пријаве за израду школског сајта и система за учење на даљину су: назив школе, улица и број школе, поштански број школе, место школе, телефон школе, имејл школе, пиб школе, овлашћено лице школе.

Податке које Учасофт прикупља приликом пријаве за израду сајта за правна лица и удружења су: назив правног лица или удружења, улица и број, поштански број, место, телефон, имејл, ПИБ, овлашћено лице.

Податке које Учасофт прикупља приликом пријаве за израду сајта за физичка лица су: име и презиме, улица и број, поштански број, место, телефон, имејл.

Податке које Учасофт прикупља приликом пријаве за Newsletter су: име и презиме и имејл.

У име Учасофта обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са мејлинг листа које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви запослени у Учасофту одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребном SSL протокола PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом куповине гарантује процесор платних картица ChipCard a.d Београд, па се тако комплетан процес наплате обавља на страницама ChipCard-a. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

За све друге сврхе, које нису уврштене у горе побројане сврхе, Учасофт ће затражити Ваш додатни пристанак. Дати пристанак можете повући у сваком тренутку.

Пристанак на прикупљање података обавља се аутоматски када се пријављујете на онлајн семинар. Пристанак на обраду података обавља се када, по завршетку семинара, попуњавате упитнике за израду уверења о савладаном програму стручног усавршавања које Учасофт издаје на основу акредитације од стране Завода.

Пристанак на прикупљање података обавља се аутоматски када се пријављујете за израду веб сајта и система за учење на даљину.

Пристанак на прикупљање података обавља се аутоматски када се пријављујете на Newsletter. Сви регистровани корисници интернет презентација Учасофта (које се налазе на следећим интернет доменима: https://ucasoft.rs и https://www.eskola.edu.rs) у сваком тренутку могу да се пријаве или одјаве са Newsletter-а.

Временски период чувања података о личности корисника зависи од сврхе због које Учасофт обрађује.

Подаци прикупљени у сврху спровођења онлајн семинара чувају се до завршетка семинара. Име, презиме, датум и место рођења, установа у којој наставник ради, шифра радног места остају у бази Завода за потребу евиденције похађаних обука стручног усавршавања.

Подаци прикупљени у сврху израде и одржавања веб асајтова и система за управљање учењем чувају се до момента испуњења уговорних обавеза.

Подаци лица која су пријављена на Newsletter листу чувају се док се налазе на Newsletter листи.

Подаци прикупљени због обрада базираних на законској основи, чувају се у складу са временским ограничењима одредби предметног закона (на пример Закон о рачуноводству и слично).

Учасофт неће користити Податке наведене у пријави и упитницима у друге сврхе, сем наведених, неће их давати трећим лицима, нити их злоупотребљавати на неки други начин.

Обрада података није дозвољена:

-ако физичко лице није дало пристанак за обраду, односно ако се обрада врши без законског овлашћења;
-ако се врши у сврху различиту од оне за коју је одређена, без обзира да ли се врши на основу пристанка лица или законског овлашћења за обраду без пристанка;
-ако сврха обраде није јасно одређена, ако је измењена, недозвољена или већ остварена;
-ако је лице на које се Подаци односе одређено или одредиво и након што се оствари сврха обраде;
-ако је начин обраде недозвољен;
-ако је Податак који се обрађује непотребан или неподесан за остварење сврхе обраде;
-ако су број или врста Података који се обрађују несразмерни сврси обраде;
-ако је Податак неистинит и непотпун, односно када није заснован на веродостојном извору или је застарео;
-на обавештење у вези са обрадом података;
-на увид и копију података који се обрађују;
-на захтев за исправку, допуну, ажурирање, брисање података (уколико није јасно одређена сврха обраде или је измењена, а нису испуњени услови за измењену сврху, уколико је остварена односно подаци више нису потребни заостваривање сврхе као и уколико ако је начин обраде недозвољен, податак спада у у број и врсту података чија је обрада несразмерна сврси или је податак нетачан, а не може се путем исправке заменити тачним, податак се обрађује без пристанка или овлашћења заснованог на закону и у другим случајевима када се обрада не може вршити у складу саодредбама Закона о заштити података о личности); прекид и привремену обуставу обраде (уколико се оспорава тачност,потпуност и ажурност Података); као и право да се ти подаци означе као оспорени, док се не утврди њихова тачност,потпуност и ажурност.

Учасофт користи колачиће (енг. Cookies) како би посетиоцима интернет презентација Учасофта које се налазе на интернет доменима https://ucasoft.rs и https://www.eskola.edu.rs олакшао и побољшао приступ функцијама које им пружају ове интернет презентације.
Колачић је информација, односно текстуална датотека коју интернет презентације које посећујете складиште на Ваш уређај (рачунар, таблет, паметни телефон).
Информације које Учасофт прикупља путем колачића користе се за памћење подешавања и корисничких активности на интернет презентацијама као што су прегледање услуга, кретање по страницама и слично. Учасофт на својим интернет презентацијама користи услуге за анализу посета и праћења навика посетилаца (нпр. Google Analytics, Facebook Pixel). Уколико не желите да Учасофт прикупља колачиће, молимо да напустите ову интернет презентацију.

Ако имате било каквих питања у вези са обрадом Ваших личних Података можете нас контактирати:

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Светог Саве 9В
15317 Доња Борина
Имејл: ucasoft@ucasoft.rs

Начин решавања рекламација

У случају да сте незадовољни семинаром за који сте уплатили котизацију, 5 дана након почетка семинара можете затражити исписивање са семинара и повраћај котизације. 

У случају враћања робе и повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, Учасофт је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања.

У току уговорног периода одржавања сајта наручилац у сваком моменту може да раскине уговор, без права на повраћај уложеног новца. Након раскида уговора Учасофт више није у обавези да врши услугу ажурирања и одржавања сајта. Уколико се раскид уговора десио у току уговорног периода Учасофт je у обавези да услуге обезбеђивања хостинга и домена обезбеђује до датума истека уговорног периода. Након истека уговорног периода престају и ове обавезе Учасофта. Након раскида уговора Учасофт је дужан да клијенту достави корисничко име и лозинку административног дела сајта и корисничко име и лозинку cPanela. У случају било каквих проблема приликом израде и одржавања веб сајта или система за управљање учењем, слободно нас контактирајте на имејл: ucasoft.rs.

Контактирајте нас

Фиксни телефон

Мобилни телефон