Kvalitetni i akreditovani

Onlajn seminari

Naši seminari se odlikuju visokim kvalitetom i u potpunosti su prilagođeni svim standardima onlajn učenja.

VEĆ OD

1.800 RSD

Hoćete da savladate programe stručnog usavršavanja?

Potrebno Vam je da ti programi jačaju profesionalne kapacitete, naročito u oblasti unapređivanja digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa?

Želite da razvijete kompetencije za uže stručnu oblast?

Voleli biste da savladate program stručnog usavršavanja u vreme kada to Vama odgovara?

Na pravom ste mestu!

Zašto da izaberete naše seminare?

Visok kvalitet

Iskustvo i praksa

Akreditacija

Da budemo precizniji

Preko dve hiljade nastavnika je u proteklih dvanaest godina uspešno savladalo sadržaje naših programa stručnog usavršavanja. Analizom evaluacionih upitnika ustanovili smo da su imali pozitivne stavove prema ovim programima, kao i da su ih ocenili uspešnim u celini.

Osim što smo svoja iskustva, vezana za interaktivne obrazovne softvere i veb portale za pripremu i realizaciju nastave prezentovali na naučnim skupovima i publikovali kao stručne i naučne radove u časopisima od nacionalnog značaja, nastojali smo da veštine koje se stiču na ovim seminarima primenjujemo u svakodnevnom radu sa svojim učenicima. Rezultat ovakvog rada su brojne nagrade na konkursima Digitalni čas. Ove nagrade predstavljaju veliki podstrek i opravdanje za realizaciju naših programa stručnog usavršavanja.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja odobrio je naše programe stručnog usavršavanja za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu. Nalaze se u oblasti Opšta pitanja nastave, razvijaju kompetencije za uže stručnu oblast (K1) i odnose se na unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (P2). Posebno je značajno da se naši programi realizuju putem interneta (četiri nedelje, 16 bodova).

Upoznajte se sa našim onlajn seminarima

Kataloški broj programa: 396

Kako do interaktivnog softvera u nastavi

Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa.

Jačanje profesionalnih kompetencija nastavnika u osnovnim i srednjim školama u oblasti izrade i primene interaktivnih softvera u nastavi.

Sticanje znanja i veština za osmišljavanje i izradu interaktivnih softvera. Podsticanje učesnika obuke na primenu interaktivnih softvera u nastavi.

 • nastavnik razredne nastave
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke
 • baletske
 • likovne)
 • nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke
 • baletske
 • likovne)
 • nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta

1. nedelja

 • Namene Flash-a
 • Elementi prozora Flash-a
 • Osnove crtanja u Flash-u

2. nedelja

 • Izrada jednostavnih animacija
 • Rad sa slojevima

3. nedelja

 • Izrada simbola
 • Dodavanje interakcija
 • Uvoz i upotreba slika

4. nedelja

 • Uvoz i upotreba zvuka
 • Uvoz i upotreba video sadržaja
 • Objavljivanje softvera
 • Izrada interaktivnog softvera
5/5

Kataloški broj programa: 392

Veb portali za pripremu i realizaciju nastave

Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa.

Jačanje profesionalnih kompetencija nastavnika u osnovnim i srednjim školama u oblasti izrade i primene veb portala za pripremu i realizaciju nastave.

Sticanje znanja i veština za osmišljavanje i izradu veb portala za pripremu i realizaciju nastave. Osposobljavanje za uspešno organizovanje nastavnih materijala unutar veb portala. Podsticanje razmene nastavnih materijala i primera dobre prakse. Ostvarivanje stalne komunikacije i saradnje putem veb portala.

 • nastavnik razredne nastave
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke
 • baletske
 • likovne)
 • nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke
 • baletske
 • likovne)
 • nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
 1. nedelja
 • Prezentacije u FrontPage-u
 • Strategija izrade strukture portala
 • Modelovanje početne strane portala I
 1. nedelja
 • Modelovanje početne strane portala II
 • Definisanje novih strana portala
 • Uređenje novih strana portala
 1. nedelja
 • Uređenje strane Nastava
 • Organizacija didaktičkog materijala
 1. nedelja
 • Izrada obrazaca za unos podataka
 • Kreiranje fotogalerije
 • Dodavanje efekata
 • Objavljivanje portala
4.9/5

Cene naših seminara se prilagođavaju

Od početka realizacije seminara trudili smo se da iznos za kotizaciju bude što povoljniji. U skladu sa tim formirali smo četiri paketa čije cene variraju u zavisnosti od broja prijavljenih učesnika. Iznosi za kotizaciju se kreću od 1800 do 3000 dinara i verujemo da će se većina zainteresovanih pronaći u jednom od ova četiri paketa. 

Izaberite paket i prijavite se na seminar

SEMINAR 21-30

1.800 RSD

SEMINAR 11-20

2.000 RSD

SEMINAR 6-10

2.500 RSD

SEMINAR 1-5

3.000 RSD

Kontaktirajte nas