Savremen i pouzdan

LMS

Naši sistemi za upravljanje učenjem odlikuju se lepim dizajnom i kvalitetnom komunikacijom između nastavnika i učenika.

Sistem za upravljanje učenjem

CENA PO DOGOVORU

Želite da realizujete kvalitetnu nastavu na daljinu?

Hoćete da budete inovativna škola, koja ide u korak sa razvojem informaciono-komunikacionih tehnologija?

Uvek ste nastojali da Vašim nastavnicima omogućite kvalitetne ulove za kreativan i inovativan rad?

Trudili ste se da za Vaše učenike obezbedite stimulativno okruženje za učenje?

Shvatate koliki je značaj neprestane komunikacije između nastavnika i učenika?

Želite da Vaša škola, pored redovne nastave, unapredi nastavni proces i učenicima ponudi i učenje na daljinu?

Voleli biste da Vaša škola bude korak ispred ostalih?

 Na pravom ste mestu!

Zašto da izaberete nas?

Sigurnost i bezbednost

Responzivni dizajn

Potpuna podrška

Objasnićemo detaljnije

Stimulativno okruženje za učenje, bilo u učionici ili na mreži, mora da omogući transfer znanja od nastavnika ka učeniku, ali i mogućnost komunikacije između nastavnika i učenika. Da bi se na mreži napravilo ovakvo virtuelno okruženje za učenje osmišljen je softver koji omogućava pravljenje i čuvanje multimedijalnih obrazovnih materijala u elektronskom obliku, pojedinačno dostavljanje ovih materijala i zadataka učenicima i testiranje znanja učenika. Ovakav zatvoren i kontrolisan sistem e-učenja, koji dobro modeluje stimulativno okruženje za učenje, naziva se sistem za upravljanje učenjem (engleski: Learning Management System – LMS).

Sistemi za upravljanje učenjem predstavljaju aplikacije koje su namenski dizajnirane u obrazovne svrhe i u sebi objedinjuju alate za elektronsko učenje koji su bazirani na različitim veb tahnologijama. Omogućavaju kreiranje nastavnih sadržaja za veliki broj različitih nastavnih predmeta, dodavanje unapred pripremljenih obrazovnih sadržaja, organizaciju nastave, praćenje i vrednovanje velikog broja učenika, sinhronu i asinhronu komunikaciju i mnoštvo aktivnosti koje obezbeđuju aktivno učešće učenika u realizaciji predviđenih aktivnosti.

Sistemi za upravljanje učenjem mogu da obezbede aktivno učešće učenika tokom učenja u školi i kod kuće. Ovakvi sistemi mogu da sadrže već spremljene obrazovne materijale, tako da nastavnici ne moraju da troše mnogo vremena na njihovu izradu. U tom slučaju potrebno je samo da ih dostave učenicima. Pored gotovih, nastavnici mogu da razvijaju i dodaju sopstvene materijale i programe. Sistem administrira sve aktivnosti učenika, što omogućava praćenje procesa učenja, pokretanje potrebnih intervencija i osmišljavanje nastavnih programa koji su u skladu sa interesovanjima učenika. Sistemi za upravljanje učenjem mogu da se koriste kao dopuna klasičnoj nastavi (kombinovana nastava) ili kao podrška za samostalni rad kod kuće (onlajn učenje). 

Sistemi za upravljanje učenjem su u stalnom procesu razvijanja i menjanja, njihovi nazivi se često preklapaju i imaju zajednički skup funkcionalnosti. Prilikom izbora sistema za upravljanje učenjem treba uzeti u obzir različite zahteve i potrebe, odlučiti se za karakteristike koje sistem treba da zadovolji i na osnovu detaljne kriterijumske analize svih činilaca izabrati najbolje rešenje.

Prijavite se za izradu sistema za upravljanje učenjem

Da zaključimo

Za Vašu školu možemo da napravimo sistem za upravljanje učenjem koji će odgovarati svim Vašim potrebama!

U slučaju da izaberete našu ponudu, mi ćemo se potruditi da Vaš sistem za upravljanje učenjem bude siguran, bezbedan, lepo dizajniran i responzivan!

Tu smo i ukoliko za Vaše nastavnike bude bila potrebna i obuka.

Ne brinite ni o čemu!

Za Vas ćemo obezbediti kompletnu uslugu: domen, hosting, osnovni SSL sertifikat, dizajn, izradu, povezivanje sa školskim sajtom.

Javite nam se ili nam pišite i pošaljite obrazac pored teksta.

Mi ćemo Vam se javiti u najkraćem vremenskom roku.

Pošaljite nam obrazac

  Škola (obavezno)

  Ulica i broj (obavezno)

  Poštanski broj (obavezno)

  Mesto (obavezno)

  E-pošta (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  Odaberite vrstu usluge (obavezno)

  Pitajte nas još nešto ako želite

  Kontaktirajte nas