Почетна Вести

Светосавска награда

Svetosavska-nagrada- diploma

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић уручио је 27. јануара 2015. године Светосавске награде за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину. Један од 13 овогодишњих добитника ове престижне награде био је и члан нашег тима, мр Душан Станковић, учитељ у Основној школи „Браћа Рибар“ у Доњој Борини. За награду га је предложило Друштво учитеља из Лознице. Образложење можете прочитати у тексту који следи.

 
На основу јавног позива за доделу Светосавске награде за 2014. годину за допринос квалитетном образовању и васпитању у Републици Србији објављеном на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Друштво учитеља Лознице донело је одлуку да Вам предложи да Светосавску награду у категорији „ЗАПОСЛЕНИ у предшколским установама, основним и средњим школама, школама са домом ученика и високошколским установама“ доделите:
 
ДУШАНУ СТАНКОВИЋУ,
учитељу, магистру дидактичко-методичких наука
 
Образложење предлога
 
dusan 1. Изузетно залагање и значајна постигнућа у раду са децом, ученицима, односно студентима
 
Нарочито залагање учитеља Душана у раду са децом односи се на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада. Својим ученицима обезбеђује услове у којима учење постаје задовољство и игра. У складу са тим активно примењује информационо-комуникационе технологије у настави, а посебан акценат ставља на осмишљавање, израду и примену интерактивних образовних софтвера и система за учење на даљину. Квалитет рада потврђује добрим резултатима које његови ученици постижу на такмичењима из српског језика, математике, физичког васпитања. Његово залагање и значајна постигнућа у раду са децом потврдили су и просветни саветници. На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекао је звање педагошког саветника.
 
2. Учествовање у развијању и јавном представљању примера добре праксе
 
Дужи низ година учитељ Душан учествује у развијању и јавном представљању примера добре праксе. Наводимо следеће примере:
У Бази знања Креативна школа (Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мaјкрософт) налазе се два његова рада.
У Зборницима радова Дигитални час и Дигитални час 2 (Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду) налазе се два његова рада која су освојила прву и трећу награду.
Своје примере добре праксе представљао је на пет Сабора учитеља Републике Србије.
Његов пример добре праксе био је запажен и похваљен на IV Смотри стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе.
Примере добре праксе представљао је и на пет Зимских сусрета учитеља Републике Србије.
Учитељ Душан је аутор и реализатор два програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Реализује и семинаре Савеза учитеља Републике Србије.
 
3. Успешна примена савремених достигнућа, метода и технологија у образовно-васпитном, односно образовно-научном раду
sa ministrom
 
Учитељ Душан свакодневно примењује савремена достигнућа, методе и технологије у образовно-васпитном раду. Највећи број часова његови ученици проводе у дигиталној учионици, опремљеној довољним бројем рачунара и приступом интернету. Интерактивне образовне рачунарске софтвере креира самостално, у складу са наставним планом и програмом и примењује их у настави различитих предмета. Из великог броја софтвера које је креирао и применио у настави, издвајамо четири најзначајнија која су представљена као примери добре праксе на више стручних скупова.
Поред интерактивних образовних софтвера учитељ Душан веома успешно осмишљава и креира системе за управљање учењем који му омогућавају организовање мешаног учења и учења на даљину. Нарочито је поносан на свој „Систем за управљање учењем у настави природе и друштва“ намењен не само његовим ученицима, већ и ученицима широм Мачванског округа. На овом систему за управљање учењем ученици млађег школског узраста се на савремен начин упознају са својим ширим завичајем. Овај рад освојио је прво место у групи природних наука  на конкурсу „Дигитални час“.
 
4. Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави и ваннаставним активностима, односно прописаним областима стандарда квалитета
 
Dusan i AleksandraУ својој школи учитељ Душан је руководилац Стручног актива за развој школског програма и Стручног већа разредне наставе. Члан је тима за Школски развојни план. На Наставничким и Стручним већима активан је у презентовању примера добре праксе и актуелности из области образовања и васпитања. У настави и учењу труди се да примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења, ученике учи различитим техникама учења, прилагођава рад образовно-васпитним потребама ученика, труди се да ученици стичу знања на часу, ефикасно управља процесом учења, користи различите поступке вредновања, ствара и негује подстицајну атмосферу на часу. Резултат оваквог рада представљају иновације које је применио у својој школи и образовно-васпитном раду са ученицима. Резултате ових истраживања објављује као научне радове у домаћим категоризованим часописима са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 
5. Допринос развоју методике наставе појединих наставних предмета
 
Учитељ Душан нарочити допринос даје развоју методике наставе природе и друштва. Интересовање за ову област одвело га је и на докторске студије (методика наставе природе и друштва) на Учитељски факултет у Београд, где је положио све испите (средња оцена 9,77) и тренутно се налази у фази пријаве докторске дисертације. Дужи низ година у настави природе и друштва осмишљава, креира и примењује сопствене интерактивне образовне софтвере и системе за управљање учењем. У оваквом интерактивном мултимедијалном окружењу, подржаном потпуном индивидуализацијом и сталном повратном информацијом, учење наставних садржаја за његове ученике постаје право задовољство. Посебан допринос развоју методике овог предмета огледа се у научним радовима који су проистекли из његове свакодневне праксе и истраживања која реализује са својим ученицима, ученицима из локалне средине и колегама широм Републике Србије. О значају примене информационо-комуникационих технологија у настави природе и друштва говори и у својим стручним радовима.
 
6. Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном угледу у домаћим и међународним оквирима
dusan 2
 
Учитељ Душан у школи негује добре међуљудске односе, уважава све запослене, а за новопридошле ученике и колеге има доста разумевања и пажње. Подржава и промовише постигнућа ученика и колега и доприноси обезеђивању пријатног и стимулативног школског амбијента. Труди се да са запосленима сарађује на свим нивоима. Нарочито настоји да своју школу промовише у домаћим и међународним оквирима. Име школе у којој ради појављује се у свим његовим стручним и научним радовима, агендама стручних и научних скупова. Углед своје школе успешно промовише као учесник у пројектима од националног значаја, координатор трибина, учесник на конференцијама од националног и међународног значаја. Веома добру сарадњу остварује са стручним удружењима на локалном, националном и међународном нивоу.
 
7. Број и квалитет стручних и научних радова објављених у часописима
 
Учитељ Душан је учествовао и излагао на 5 научних скупова. Објавио је  6 научних, 19 стручних радова и 3 приказа. Од тога 5 научних, 15 стручних радова и 3 приказа је објавио у категоризованим научним часописима са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Иновације у настави, Образовна технологија, Методичка пракса), 1 научни и 2 стручна рада у зборницима са научних скупова, 4 стручна рада у часописима Учитељ и Просветни преглед. Аутор је научне монографије „Веб портали у иновативним моделима наставе“ и коаутор приручника за наставнике „Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих – Дигитална писменост“. Појављује се као рецензент и уредник у две научне монографије.
 
У Лозници,
16. децембра 2014.
 
Славиша Павловић, председник
Друштва учитеља Лозница
 
  
 

Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, Београд

Београд, 27. децембар 2014.
 

У Савезу учитеља Републике Србије реализован је завршни сусрет онлајн семинара "Веб портали за припрему и реализацију наставе". Семинар је одржан у периоду од 24. новембра до 22. децембра 2014. године.

 

Примена ИКТ у настави: Техничка школа, Ужице

Ужице 13. и 14. децембар 2014.
 
У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Ужицу, 13. и 14. децембра 2014. године реализована је обука "Примена информационо-комуникационих технологија у настави" (Пројекат ИПА 2011 "Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала") у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања из Београда. Водитељски пар ове обуке били су мр Душан Станковић и Слободан Александров. Семинару су присуствовали наставници из Основне школе "Стари град“ из Ужица. Захваљујемо се домаћинима на гостопримству.
 

Примена ИКТ у настави: Основна школа "Јован Цвијић" - друга група, Лозница

Шабац, 6. и 7. децембар 2014.
 
У Центру за стручно усавршавање у Шапцу, 6. и 7. децембра 2014. године реализована је обука "Примена информационо-комуникационих технологија у настави" (Пројекат ИПА 2011 "Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала") у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања из Београда. Водитељски пар ове обуке били су мр Александра Станковић и мр Душан Станковић. Семинару је присуствовала друга група наставника из Основне школе „Јован Цвијић“ из Лознице.


 

Сајт за Основну школу "Никола Тесла" из Велике Реке

Доња Борина, 3. децембар 2014.
 

Урадили смо сајт за Основну школу "Никола Тесла" из Велике Реке. Погледајте на овој адреси: www.osnt.edu.rs

 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Удружење "Одговорно живљење"

Удружење "Одговорно живљење"

Урадили смо сајт за Удружење "Одговорно живљење". Веб адреса: www.odg...
Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Урадили смо сајт за Предшколску установу "Прва радост" из Житорађе. Веб...

Пријава на мејлинг листу

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС