Почетна Семинари Веб портали за припрему и реализацију наставе

Вeб портали за припрему и реализацију наставе

Програм се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2018/2019. и 2019/2020. годину под бројем 392 (област Општа питања наставе).
Сврстан је у приоритетну област избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко - методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област (3) на листи приоритетних области коју је Министар просвете и науке Републике Србије прописао за период од три године.
У складу са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр 13/2012 и 31/2012) похађањем овог програма развијају се компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (К1).
seminar-portali-1
ПОТРЕБЕ У ПРАКСИ - НАУЧНА И ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА
 
Програм Веб портали за припрему и реализацију наставе одговара на веома важне потребе у пракси. Велики број дидактичких и других материјала, постављених на оваквим порталима омогућава наставницима једноставно, лако и квалитетно припремање и реализовање наставе. Комуникација преко веб портала руши географске баријере, тако да се њиховим посредством остварује лака и једноставна размена наставних материјала, као и добра и успешна комуникација између наставника, ученика и родитеља, без обзира на време и просторну удаљеност. Програм се темељи на научним и практичним искуствима аутора програма, који се веб порталима за припрему и реализацију наставе бави још од 2005. године. Идеја је публикована у стручним и научним радовима у часописима од националног значаја и научној монографији Веб портали у иновативним моделима наставе, која је добила добре рецензије од стручњака из ове области. О веб порталима за припрему и реализацију наставе аутор и реализатори семинара су говорили на скуповима од националног и међународног значаја. На свим наступима и излагањима, везаним за примену веб портала у настави, реакције наставника су биле изузетно позитивне. Захваљујући вештинама, које се стичу на нашем семинару, чланови Учасофт тима освојили су три награде на конкурсима Дигитални час. У питању је прва награда на конкурсу Дигитални час (2011) у групи природних наука (Систем за управљање учењем у настави природе и друштва), трећа награда на конкурсу Дигитални час 2 (2012) у групи друштвених наука и спорта (Образовни софтвер у настави почетног читања и писања) и трећа награда на конкурсу Дигитални час (2015) у групи природних наука (Настава природе и друштва у вођеном систему електронског учења). Анализом евалуационих упитника установили смо да учесници семинара имају позитивне ставове према овом програму, као и да су га оценили успешним у целини.
seminar-portali-2
ОПИС ПРОГРАМА
 
Општи циљеви прграма: Јачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама у области израде и примене веб портала за припрему и реализацију наставе.
 
Специфични циљеви: Стицање знања и вештина за осмишљавање и израду веб портала за припрему и реализацију наставе; Оспособљавање за успешно организовање наставних материјала унутар веб портала; Подстицање размене наставних материјала и примера добре праксе; Остваривање сталне комуникације и сарадње путем веб портала.
 
Списак тема по недељама:
 
1. недеља: Презентације у FrontPage-у; Стратегија израде структуре портала; Моделовање почетне стране портала I
2. недеља: Моделовање почетне стране портала II; Дефинисање нових страна портала; Уређење нових страна портала;
3. недеља: Уређење стране Настава; Организација дидактичког материјала
4. недеља: Израда образаца за унос података; Креирање фотогалерије; Додавање ефеката; Објављивање портала
 
Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета.
 
Број учесника: 30
 
Трајање: четири недеље (16 бодова)
seminar-softveri-3 
ОНЛАЈН РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА (ПУТЕМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ)
 
Програм Како до интерактивног софтвера у настави реализује се електронским путем - учењем на даљину. Садржаји се реализују током 4 седмице.
Током све четири недеље полазницима семинара су доступни адекватни наставни материјали помоћу којих ће овладати вештином рада у програму FrontPage. Пре свега, то су мултимедијалне лекције, креиране у Flash-у. Оне садрже детаљна упутства за рад, тако да и почетницима омогућавају лако сналажење у овом програму. Лекције су интерактивне, могу се заустављати, померати назад и напред, активирати у Full Screen моду. Сваку лекцију прате одговарајуће интерактивне вежбе у којима полазници семинара примењују стечена знања. После сваке лекције и одговарајуће вежбе налази се и тест, након чијег решавања долази повратна информација о степену усвојености обрађених садржаја. Тек тада, након што су спремни за практичан рад, полазници семинара практично обављају одређене активности, усмерене ка коначном циљу - веб порталу за припрему и реализацију наставе. У току све четири недеље са полазницима семинара се остварује асинхрона и синхрона комуникација. Дакле, путем форума, чета и свакако најатрактивнијег вида интернет комуникације – видео конференцијом, обезбеђена је стална комуникација са полазницима семинара. Реализатори програма свакодневно прате активности полазника, њихово ангажовање на проучавању лекција, изради вежби и тестова, као и укључивање у предвиђене активности везане за комуникацију са реализаторима и осталим учесницима програма. Сваки полазник добија повратну информацију о сопственом раду. По потреби полазници добијају повратну информацију и путем видео конференције како би се унапредила и поспешила њихова активност. Након сваке наставне целине, полазници семинара су у обавези да реализаторима пошаљу практичне радове, чиме се обезбеђује перманентност у изради веб портала за припрему и реализацију наставе.
Након истека четврте недеље организује се завршни сусрет. Врши се провера идентитета полазника семинара, демонстрација и анализа веб портала који су учесници семинара током четири недеље семинара креирали. Износе се индивидуална запажања и сугестије. Након тога, учесници семинара креирају презентацију са три странице, као потврду да су успешно савладали предвиђене садржаје.
Као завршна активност на завршном сусрету предвиђена је евалуација програма од стране полазника семинара, која се обавља попуњавањем упитника за учеснике семинара. На крају, полазници семинара добијају уверење о учешћу на акредитованом програму стручног усавршавања.
 
КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИМ НА СЕМИНАР?
 
Oбјаснићемо шта је све потребно да урадите како бисте се успешно пријавили на наше програме стручног усавршавања.
 
УПУТСТВО ЗА ПОЈЕДИНЦЕ
 
1. корак: Уколико се пријављујете самостално за један од наших онлајн семинара потребно је да попуните ОВАЈ образац. Поља у обрасцу, означена звездицом (*) су обавезна и њих морате попунити. Када завршите попуњавање послаћете нам образац тако што ћете притиснути дугме Пошаљи
 
2. корак: Уплатићете котизацију за онлајн семинар у износу од 3000,00 динара. Модел уплатнице можете погледати и преузети ОВДЕ. Постоји могућност плаћања у више рата, с тим што уплата прве рате, у износу од 1500,00 динара, треба да се изврши пре почетка семинара (одмах након пријаве на семинар). Остале рате је потребно уплатити до краја семинара.
 
Уколико Вам котизацију плаћа школа, довољно је да тачно попуните и пошаљете пријаву за семинар из 1. корака и школа ће добити рачун на основу којег ће извршити уплату.
 
Пре почетка онлајн семинара добићете корисничко име и лозинку за приступ систему и одабраном семинару, као и сва остала потребна упутства.
 
УПУТСТВО ЗА ШКОЛЕ

1. корак: Попуните ОВАЈ образац. Поља у обрасцу, означена звездицом (*) су обавезна и њих морате попунити. Када завршите попуњавање послаћете нам образац тако што ћете притиснути дугме Пошаљи

2. корак: Након што добијемо Вашу пријаву, послаћемо Вам предрачун на основу којег ћете уплатити котизацију за ваше раднике. 
 
Цена по учеснику износи 3 000,00 динара (до 5 учесника), 2 500,00 динара (од 6 до 10 учесника), 2 000,00 динара (од 11 до 20 учесника) и 1 800,00 динара (од 21 до 30 учесника). Цена укључује надокнаде за реализаторе и трошкове организације обуке. Надокнаду за коришћење простора за рад и путне трошкове реализатора за завршну проверу знања обезбеђује организатор.
 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Удружење "Одговорно живљење"

Удружење "Одговорно живљење"

Урадили смо сајт за Удружење "Одговорно живљење". Веб адреса: www.odg...
Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Урадили смо сајт за Предшколску установу "Прва радост" из Житорађе. Веб...

Пријава на мејлинг листу

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС