Почетна Семинари Како до интерактивног софтвера у настави

Како до интерактивног софтвера у настави

Програм се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2018/2019 и 2019/2020. годину под бројем 396 (област Општа питања наставе).
Сврстан је у приоритетну област избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко - методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област (3) на листи приоритетних области коју је Министар просвете и науке Републике Србије прописао за период од три године.
У складу са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр 13/2012 и 31/2012) похађањем овог програма развијају се компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (К1).
seminar-softveri
ПОТРЕБЕ У ПРАКСИ - НАУЧНА И ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА
 
Програм Како до интерактивног софтвера у настави одговара на веома важне потребе у пракси. Данас се школе опремају савременим дидактичким медијима (рачунарима, бим-пројекторима, интерактивним таблама...) који омогућавају иновирање метода и облика рада са ученицима. Намерно је употребљена реч “омогућавају“, јер овакви медији, без адекватних интерактивних софтвера, не могу учинити ништа на плану иновирања наставе. Информационо-комуникационе технологије пружају могућност наставницима да подигну квалитет поучавања и да обезбеде индивидуализацију и двосмерну комуникацију у настави. Помоћу корисничких програма, од којих је “Flash“ сигурно један од најбољих и најпопуларнијих, могуће је креирати интерактивне софтвере који обједињавају текст, слику, звук и видео записе. Користећи овакве софтвере ученици могу самостално да овладају наставним садржајима, напредују сопственим темпом и да добију правоврмену повратну информацију. У оваквим условима ученик самостално проучава, размишља, суди, доноси и реализује одлуке, прати и вреднује резултате свога рада, сагледава и отклања пропусте, a наставник постаје стратег наставног процеса, организатор наставе, саветник ученицима у процесу учења. Ученици постају марљивији, боље памте наставне садржаје, активнији су, брже стичу знања, размишљају, анализују, закључују, истражују, откривају, решавају проблеме.
Програм се темељи на научним и практичним искуствима аутора и реализатора програма. који већ дужи низ година осмишљавају и креирају интерактивне софтвере које успешно примењују у настави. Спровођењем експерименталних истраживања утврђено је да овакав начин усвајања знања има значајне предности у односу на стицање знања фронталним извођењем наставе. Ученици експерименталне групе, који су користили софтвере, показали су неупоредиво боље резултате од ученика контролне групе, који су учили уобичајеним начином.
Аутор и реализатори програма су своја искуства, везана за интерактивне образовне софтвере, презентовали су на научним скуповима и публиковали као стручне и научне радове у часописима од националног значаја. Захваљујући вештинама, које се стичу на нашем семинару, чланови Учасофт тима освојили су три награде на конкурсима Дигитални час. У питању је прва награда на конкурсу Дигитални час (2011) у групи природних наука (Систем за управљање учењем у настави природе и друштва), трећа награда на конкурсу Дигитални час 2 (2012) у групи друштвених наука и спорта (Образовни софтвер у настави почетног читања и писања) и трећа награда на конкурсу Дигитални час (2015) у групи природних наука (Настава природе и друштва у вођеном систему електронског учења). Анализом евалуационих упитника установили смо да учесници семинара имају позитивне ставове према овом програму, као и да су га оценили успешним у целини.
seminar-softveri-2
ОПИС ПРОГРАМА:

Општи циљеви прорама: Јачање професионалних компетенција наставника у основним и средњим школама у области израде и примене интерактивних софтвера у настави.

Специфични циљеви: Стицање знања и вештина за осмишљавање и израду интерактивних софтвера; Подстицање учесника обуке на примену интерактивних софтвера у настави.

Списак тема по недељама:

1. недеља: Намене Flash-а; Елементи прозора Flash-а; Основе цртања у Flash-у

2. недеља: Израда једноставних анимација; Рад са слојевима

3. недеља: Израда симбола; Додавање интеракција; Увоз и употреба слика

4. недеља:Увоз и употреба звука; Увоз и употреба видео садржаја; Објављивање софтвера; Израда интерактивног софвера

Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета.
 
Број учесника: 30
 
Трајање: четири недеље (16 бодова)
seminar-softveri-3
ОНЛАЈН РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА (ПУТЕМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ)
 
Програм Како до интерактивног софтвера у настави реализује се електронским путем - учењем на даљину. Садржаји се реализују током 4 седмице.
Током све четири недеље полазницима семинара су доступни адекватни наставни материјали помоћу којих ће овладати вештином рада у програму Macromedia Flash 8. Пре свега, то су мултимедијалне лекције, креиране у Flash-у. Оне садрже детаљна упутства за рад, тако да и почетницима омогућавају лако сналажење у овом програму. Лекције су интерактивне, могу се заустављати, померати назад и напред, активирати у Full Screen моду. Сваку лекцију у току прве седмице прате одговарајуће интерактивне вежбе у којима полазници семинара примењују стечена знања. После сваке лекције и одговарајуће вежбе налази се и тест, након чијег решавања долази повратна информација о степену усвојености обрађених садржаја. Тек тада, након што су спремни за практичан рад, полазници семинара ће практично обављати одређене активности, усмерене ка коначном циљу - креирању интерактивног образовног софтвера. У току све четири недеље са полазницима семинара се остварује асинхрона и синхрона комуникација. Дакле, путем форума, чета и свакако најатрактивнијег вида интернет комуникације – видео конференцијом, обезбеђена је стална комуникација са полазницима семинара.
Реализатори програма свакодневно прате активности полазника, њихово ангажовање на проучавању лекција, изради вежби и тестова, као и укључивање у предвиђене активности везане за комуникацију са реализаторима и осталим учесницима програма. Сваки полазник добија повратну информацију о сопственом раду. По потреби полазници добијају повратну информацију и путем видео конференције, како би била унапређена и поспешена њихова активност. Након сваке седмице, полазници семинара су у обавези да реализаторима пошаљу практичне радове, чиме се обезбеђује перманентност у изради интерактивног образовног софтвера.
Након истека четврте недеље организује се завршни сусрет. Врши се провера идентитета полазника семинара, демонстрација и анализа образовних интерактивних софтвера које су учесници семинара, током четири недеље семинара креирали. Износе се индивидуална запажања и сугестије. На крају, полазници семинара добијају уверење о учешћу на акредитованом програму стручног усавршавања.
Овде погледајте неке од софттвера које су креирали учесници обуке.
 
КАКО ДА СЕ ПРИЈАВИМ НА СЕМИНАР?
 
Oбјаснићемо шта је све потребно да урадите како бисте се успешно пријавили на наше програме стручног усавршавања.
 
УПУТСТВО ЗА ПОЈЕДИНЦЕ
 
1. корак: Уколико се пријављујете самостално за један од наших онлајн семинара потребно је да попуните ОВАЈ образац. Поља у обрасцу, означена звездицом (*) су обавезна и њих морате попунити. Када завршите попуњавање послаћете нам образац тако што ћете притиснути дугме Пошаљи.
 
2. корак: Уплатићете котизацију за онлајн семинар у износу од 3000,00 динара. Модел уплатнице можете погледати и преузети ОВДЕ. Постоји могућност плаћања у више рата, с тим што уплата прве рате, у износу од 1500,00 динара, треба да се изврши пре почетка семинара (одмах након пријаве на семинар). Остале рате је потребно уплатити до краја семинара.
 
Уколико Вам котизацију плаћа школа, довољно је да тачно попуните и пошаљете пријаву за семинар из 1. корака и школа ће добити рачун на основу којег ће извршити уплату.
 
Пре почетка онлајн семинара добићете корисничко име и лозинку за приступ систему и одабраном семинару, као и сва остала потребна упутства.
 
УПУТСТВО ЗА ШКОЛЕ

1. корак: Попуните ОВАЈ образац. Поља у обрасцу, означена звездицом (*) су обавезна и њих морате попунити. Када завршите попуњавање послаћете нам образац тако што ћете притиснути дугме Пошаљи.

2. корак: Након што добијемо Вашу пријаву, послаћемо Вам предрачун на основу којег ћете уплатити котизацију за ваше раднике.
 
Цена по учеснику износи 3 000,00 динара (до 5 учесника), 2 500,00 динара (од 6 до 10 учесника), 2 000,00 динара (од 11 до 20 учесника) и 1 800,00 динара (од 21 до 30 учесника). Цена укључује надокнаде за реализаторе и трошкове организације обуке. Надокнаду за коришћење простора за рад и путне трошкове реализатора за завршну проверу знања обезбеђује организатор.
 
 
Објаснићемо шта је све потребно да урадите како бисте се успешно пријавили на онлајн програм стручног усавршавања Како до интерактивног софтвера у настави.
 

1. корак: Прво што треба да урадите је да преузмете пријаву за семинар.

 

Преузмите пријаву>>

2. корак: Попуните пријаву и пошаљите је на e-mail: prijavanaseminar@gmail.com

 

3. корак: Уплатити котизацију за семинар у износу од 3000 динара.

Модел уплатнице, уколико плаћате сами, можете погледати и преузети ОВДЕ>>.

Постоји могућност плаћања у више рата, с тим што уплата прве рате, у износу од 1500 динара, треба да се изврши пре почетка семинара (одмах након пријаве на семинар). Остале рате је потребно уплатити до краја семинара.

Уколико Вам котизацију плаћа школа, довољно је само да тачно попуните пријаву за семинар из 1. корака и школа ће добити рачун на основу којег ће извршити уплату.

4. корак: Пре почетка семинара добићете корисничко име и лозинку за приступ систему и одабраном семинару/курсу. Упутство за пријављивање на систем и упис на семинар можете погледати на линку испод или на почетној страници.

 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Удружење "Одговорно живљење"

Удружење "Одговорно живљење"

Урадили смо сајт за Удружење "Одговорно живљење". Веб адреса: www.odg...
Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Урадили смо сајт за Предшколску установу "Прва радост" из Житорађе. Веб...

Пријава на мејлинг листу

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС