Почетна О нама

мр Игор Солаковић

Образовање:

 • Докторант на Педагошком факултету у Сомбору, Униврзитет у Новом Саду, катедра за информатику и медије, тема докторске дисертације „Е-учионица као иновативни модел интерактивног учења у разредној настави“, у изради.

  Магистар дидактичко методичких наука, Учитељски факултет, Београд, фебруар, 2010.

 • Специјалиста образовне технологије, Учитељски факултет, Београд, јун 2006.

 • Професор разредне наставе, Педагошки факултет, Бијељина, јул 2002.

Радно искуство:

 • Професор разредне наставе (звање: савјетник - магистар наука) у ОШ „Свети Сава“ у Бијељини, од септембра 2011. године до данас.

  Пoмoћник дирeктoрa у ОШ „Свети Сава“ у Бијељини, од септембра 2010. до августа 2011. године.

  Професор разредне наставе (звање: савјетник - магистар наука) у ОШ „Свети Сава“ у Бијељини, од јуна 2010. до августа 2010. године.

  Професор разредне наставе (звање: ментор - специјалиста) у ОШ „Свети Сава“ у Бијељини, од септембра 2006. до маја 2010. године.

  Професор разредне наставе (приправник) у ОШ „Свети Сава“ у Бијељини, од септембра 2004. до августа 2006. године.

  Професор разредне наставе у продуженом боравку у Дјечијем забавишту „Драган и Зоран“ у Бијељини, од септембра 2002. до августа 2004. године.

Објављене монографије, уџбеници и практикуми:

 • Солаковић, И. (2012): Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Бијељина, Центар за образовну технологију Републике Српске. (научна монографија)

  Солаковић, И. (2007): Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе, Бијељина, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“. (стручна књига)

  Живановић, Ц. и Солаковић, И. (2006): Практикум из примијењене филозофије и опште методологије, Бијељина, ИП „Младост“. 

Објављени научни радови у часописима и зборницима:

 • Солаковић, И. (2009): Дидактичко-методичка ефикасност примјене система за образовање на даљину (DLS) у реализацији наставе на педагошким факултетима,  у Зборнику радова Иновације у основношколском образовању – вредновање, Београд, Учитељски факултет, стр. 569-579.

  Солаковић, И. (2009): Примјена образовања на даљину у Србији и Републици Српској, Методичка пракса – часопис за наставу и учење, број 2-3/2009, Београд, „Школска књига“ ДОО, Београд, и Учитељски факултет Врање, стр. 43-58.

  Солаковић, И. (2007): Појам, значај и примјена мултимедијалних уџбеника по e-learning стандардима у нижим разредима основне школе, Иновације у настави – часопис за савремену наставу, број 2/07, Београд, Учитељски факултет, стр. 89-97.

Објављени стручни радови у часописима и зборницима:

 • Солаковић, И. и Пећанац, Р. (2013): Образовни веб-портал за размјену е-наставних материјала, у Зборнику радова Наука и глобализација, књига 8, том 3, Пале, Филозофски факултет, стр. 171-184.

  Солаковић, И. (2013): Електронски наставни материјали у функцији подизања квалитета наставе, Образовна технологија, број 4/2013, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 429-435.

  Солаковић, И., Грујичић, М. (2012): Мјесто и утицај медија у настави природе и друштва, Образовна технологија, број 4/2012, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 429-438.

  Грујичић, М., Солаковић, И. и Спремић Солаковић, А. (2012): Обрада наставних садржаја у основној школи примјеном мултимедије, у Зборнику радова Информационе технологије за е-образовање, Бања Лука, Паневропски универзитет Апеирон, стр. 74-80.

  Солаковић, И., Станковић, Д. и Спремић Солаковић, А. (2012): Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе, у Зборнику радова Техника и информатика у образовању, Чачак, Технички факултет, стр. 524-530.

  Солаковић, И. (2011): Технологија образовања на даљину, Директор школе, број 3/2011, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 211-216.

  Солаковић, И. (2011): Развој модела функционисања и презентација образовних садржаја у образовању на даљину, Образовна технологија, број 3/2011, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 319-324.

  Солаковић, И. (2011): Приказ модела система за образовање на даљину (DLS) Учитељског факултета Универзитета у Београду, Иновације у настави – часопис за савремену наставу, број 3/11, Београд, Учитељски факултет, стр. 137-144.

  Живановић, Ц., Спремић Солаковић, А. и Солаковић, И. (2011): Примјена система за образовање на даљину у наставном процесу на педагошким факултетима, у Зборнику радова Информационе технологије за е-образовање, Бања Лука, Паневропски универзитет Апеирон, стр. 105-111.

  Солаковић, И. (2010): Приказ књиге: Ненад Сузић, Правила писања научног рада: АПА и други стандарди, XBS, Бања Лука, 2010, Методичка пракса – часопис за наставу и учење, број 3/2010, Београд, Учитељски факултет Врање и „Школска књига“ ДОО, Београд, стр. 503-506.

  Солаковић, И. (2010): Приказ књиге „Web портали у иновативним моделима наставе“ аутора Душана Станковића, Дидактички путокази, број 56, Зеница, Педагошки завод и Педагошки факултет у Зеници, стр. 108-109.

  Солаковић, И. (2009): Свјетска искуства у примјени образовања образовања на даљину, Дидактички путокази, број 53, Зеница, Педагошки завод и Педагошки факултет у Зеници, стр. 78-82.

  Спремић Солаковић, А. и Солаковић, И. (2009): Примјена мултимедијалних наставних садржаја у нижим разредима основне школе, у Зборнику радова Информационе технологије за е-образовање, Бања Лука, Паневропски универзитет Апеирон, стр. 112-117.

  Солаковић, И. (2009): Примјена образовања на даљину у Србији и Републици Српској, Методичка пракса – часопис за наставу и учење, број 2-3/2009, Београд, Учитељски факултет Врање и „Школска књига“ ДОО, Београд, стр. 43-58.

  Солаковић, И. (2009): Софтвери за организацију образовања на даљину (Courseware), Образовна технологија, број 3/2009, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 74-80.

  Солаковић, И. (2009): Преглед историјског образовања на даљину, Српска вила,  број 29, Бијељина, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, стр. 226-232.

  Солаковић, И. (2008): Утицај видео игара на дјецу, Наша школа - часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, број 3-4/2007, Бања Лука, Друштво педагога Републике Српске, стр. 115-125.

  Солаковић, И. (2008): Европска дозвола за компјутерско управљање, Српска вила, број 27, Бијељина, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, стр. 208-215.

  Солаковић, И. (2008): Зашто примијенити информациону технологију у образовању?, Образовна технологија, број 1/2008, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 89-94.

  Солаковић, И. (2008): Приказ моделовања мултимедијалног уџбеника по e-learning стандардима за ниже разреде основне школе, Иновације у настави – часопис за савремену наставу, број 1/08, Београд, Учитељски факултет, стр. 117-121.

  Солаковић, И. (2007): Зашто и како користити ДВД технологију у учионици, Образовна технологија, број 4/2007, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 25-29.

  Солаковић, И. (2007): Учење на даљину (Distance Education), Значења – часопис из области културе, науке, умјетности и образовања, број 60, Добој, Народна библиотека Добој, стр. 429-437.

  Солаковић, И. (2007): Методика и комуникација у образовању на даљину, Нова школа – часопис за унапређење наставе, број 4-5, Бијељина, Педагошки факултет, стр. 100-112.

  Солаковић, И. (2007): Европски систем преноса бодова (European Credit Transfer System – ECTS), Српска вила, број 26, Бијељина, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, 169-179.

  Солаковић, И. (2007): Приказ електронске конзоле за подучавање, Образовна технологија, број 3/2007, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 78-83.

  Солаковић, И. (2006): Значај комплементарности формалног и неформалног образовања, Нова школа – часопис за унапређење наставе, број 2, Бијељина, Педагошки факултет, стр. 56-64.

  Солаковић,  И.  (2005):  Пројектно образовање,  Образовна  технологија, број 3-4/2005, Београд, Учитељски факултет,стр. 110-112.

  Солаковић, И. (2005): Приказ књиге „Мапе ума“ - Тони и Бари Бузан, Образовна технологија, број 2/2005, Београд, Центар за образовну технологију, стр. 81-101.

Учешће на скуповима од националног и међународног значаја:

 • Научни скуп поводом дана факултета "Наука и глобализација", Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 17-19. маја 2013. године.

  IV међународни научно-стручни скуп „Информационе технологије за е-образовање“, Паневропски универзитет „Апеирон“ под покровитељством Академије наука Републике Српске, Министарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства науке и технологије Републике Српске, Бања Лука, 28. и 29. септембра 2012. године.

  IV конференција са међународним учешћем „Техника и информатика у образовању – ТИО 2012“, Универзитет у Крагујевцу и Технички факултет у Чачку под покровитељством Министарства просвјете и науке Републике Србије, Чачак, 1–3. јуна 2012. године.

  III међународни научно-стручни скуп „Информационе технологије за е-образовање“, Паневропски универзитет „Апеирон“ под покровитељством Академије наука Републике Српске, Министарства просвјете и културе Републике Српске и Министарства науке и технологије Републике Српске, Бања Лука, 7. и 8. октобра 2011. године.

  Међународни научни скуп „Иновације у основношколском образовању – вредновање“, Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, 14. новембра 2009. године.

  I међународни научно-стручни скуп „Информационе технологије за е-образовање“, Паневропски универзитет „Апеирон“ под покровитељством Академије наука Републике Српске и Министарства просвјете и културе Републике Српске, Бања Лука, 2. и 3. октобра 2009. године.

  Међународни научни скуп „Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образовању“, Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, 30. маја 2007. године.

  XXII специјализовани републички стручни скуп за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, Министарство просвете и спорта Републике Србије и Архимедес, Београд, јануар 2006. године 

Рецензије:

 • Станковић, Душан (2006): Веб портали у иновативним моделима наставе, Лозница Центар за културу „Вук Караџић“, стр. 153.

Образовни софтвери и веб апликације:

 • Мултимедијални уџбеник по e-learning стандардима из познавања друштва за пети разред основних школа у Републици Српској.

  Модел Система за образовање на даљину (DLS) Учитељског факултета у Београду.

  Образовни веб портал „eDidacta“ за размјену дидактичких материјала за припрему и реализацију наставе (пројекат у току).

Стратешки документи:

 • Развојна стратегија примјене информационе технологије у образовању у Републици Српској (за потребе Министарства просвјете и културе Републике Српске).

  Акциони план за реализацију стратешких циљева развојне стратегије примјене информационе технологије у образовању у Републици Српској (за потребе Министарства просвјете и културе Републике Српске).

Признања и награде:

 • Добитник општинског признања за стечено звање савјетник у настави у школској 2010/2011. години.

 • Добитник општинског признања за стечено звање ментор у настави у школској 2007/2008. години.

 • Добитник општинског признања „Сребрна значка општине Бијељина“ за 2004. годину за значајан допринос развоју студентског и омладинског организовања у општини Бијељина.

Остале квалификације и карактеристике:

 • Посједује ECDL сертификат (European Computer Driving Licence - Европска компјутерска возачка дозвола).

 • Способност усмене и писмене комуникације на енглеском језику (Intermediate level).

 • Способност усмене и писмене комуникације на словеначком језику (висoк нивo).

 • Тренер из области ненасилне комуникације и ненасилне трансформације конфликта.

 • Тренер из области менаџмента невладиних организација и удружења грађана.

 • Тренер из области писања приједлога пројеката и вођења пројектног циклуса.

 • Носилац браон појаса у џудоу.

 • Члан Ротари клуба Бијељина (Предсједник Клуба 2012-13).

 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Удружење "Одговорно живљење"

Удружење "Одговорно живљење"

Урадили смо сајт за Удружење "Одговорно живљење". Веб адреса: www.odg...
Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Урадили смо сајт за Предшколску установу "Прва радост" из Житорађе. Веб...

Пријава на мејлинг листу

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
kontaktirajte nas
 
Тел: +381 (0)15 779 6 808
 
Моб: +381 (0)64 455 8 411