Почетна О нама

др Душан Станковић

Образовање:

 • Доктор наука - методика разредне наставе, Учитељски факултет, Београд, 15. 11. 2017.

 • Магистар дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет, Београд, 10. 09. 2008.

 • Специјалиста образовне технологије, Учитељски факултет, Београд, 03. 06. 2006.

 • Професор разредне наставе, Учитељски факултет, Београд, 14. 10. 1997.

 • Наставник разредне наставе, Педагошка академија „Душан Јерковић”, Шабац, 02. 07. 1992.

Звање:

 • Саветник-спољни сарадник за област разредне наставе, 2017.

  Педагошки саветник, 03. фебруар 2012.

Испит за лиценцу:

 • Положен

Информатичка писменост:

 • Експертски ниво

 • ECDL сертификат, стечен 19. 3. 2005. године – European Computer Driving Licence, Syllabus Version 4.0, Serial Number CS 0000144

Радно искуство:

 • Oд 01. 09. 1992. до данас, радно место: професор разредне наставе

Објављене књиге и приручници:

 • Алексић, В., Здравковић, Д., Станковић, Д., Станојевић, Д., Гомилановић, С. (2013): Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих, приручник за наставнике, дигитална писменост. Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

 • Станковић, Д. (2006): Веб портали у иновативним моделима наставе. Лозница: Центар за културу „Вук Караџић”.

Научни радови:

 • Станковић, Д. (2014): Ставови и мишљења учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању наставе природе и друштва. Зборник радова са Научног скупа Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет, Београд.

 • Станковић, Д. (2014): Мишљења учитеља о могућностима примене система за управљање учењем у реализацији наставних садржаја ширег природног и друштвеног окружења. Методичка пракса, 3, Београд, 275-292 UDC: 37.012

 • Станковић, Д. (2014): Улога тест модула система за управљање учењем у настави природе и друштва. Образовна технологија, Београд, 3, 267-276 UDC: 371.3

 • Станковић, Д. (2011): Интерактивне учионице. Образовна технологија, Београд, 2, 151-156 UDC: 371.3.333

 • Станковић, Д. (2009): Интерактивни електронски извори информација у функцији подизања квалитета наставе природе и друштва. Иновације у настави, Београд, XXII, 3, 51-61. UDC 371.694

 • Станковић, Д. (2009): Веб портали за припрему и реализацију наставе у основној школи. Иновације у настави, Београд, XXII, 2, 129-141. UDC 37.018.43 371.694:004 

Стручни радови:

 • Станковић, Д. (2013): Систем за управљање учењем у настави природе и друштва. Иновације у настави, Београд, XXVI, 4, 114-125. UDC 371.3::3/5 (075.2) 004.738.1:3/5 (075.2)

 • Солаковић, И., Станковић, Д. и Спремић Солаковић, А. (2012): Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе, Конференција Техника и информатика у образовању. Зборник радова, Књига II, Технички факултет, Чачак, 524-530. UDC: 37::004.55

 • Станковић, Д. и Станковић, А. (2012): Припрема интерактивног софтвера за наставу. Учитељ, Београд, 79, 1, 54-58.

 • Станковић, Д. (2011): Мултимедијални уџбеник. Педагошка пракса, Просветни преглед, Београд, година XXVIII, број 797, јун, 6-7.

 • Станковић, Д. (2011): Управљање рачунарским кабинетом. Школска дигипедија, Просветни преглед, Београд, година II, број 6, јун, 4.

 • Станковић, Д. (2010): Рачунарске апликације на белој табли. Педагошка пракса, Просветни преглед, Београд, година XXVII, број 771, октобар, 6-7.

 • Станковић, Д. (2010): Образовно-васпитни веб портали. Методичка пракса, Београд, 2, 203-214. UDC: 371.3.333.

 • Станковић, Д. (2010): Веб портали у припреми и реализацији наставе. Учитељ, Београд, 78, 1, 72-75.

 • Станковић, Д. (2009): Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва. Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд, 562-568. UDC 371.671:3/5-004.031.42

 • Станковић, Д. (2009): Интерактивни систем Сентео. Образовна технологија, Београд, 4, 109-115.UDC: 371.333

 • Станковић, Д. (2009): Дигиталне библиотеке. Образовна технологија, Београд, 1-2, 65-70. UDC: 371.33

 • Станковић, Д. (2008): Виртуелна реалност у образовању. Образовна технологија, Beograd, 3-4, 65-68. UDC 371.333

 • Станковић, Д. (2008): Веб портали и образовање на даљину за припрему и реализацију наставе. Иновације у настави, Београд, XXI, 3, 114-120. UDC 004.738.5:371.333

 • Станковић, Д. (2008): Дидактички медији. Образовна технологија, Београд, 2, 81-92. UDC: 371.333 (stručni rad)

 • Станковић, Д. (2008): Интерактивна табла у образовању. Методичка пракса, Београд, 1-2, 81-89. UDC: 37.018.43

 • Станковић, Д. (2007): Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва. Образовна технологија, Београд, 4, 29-42. UDC: 37.018.43

 • Станковић, Д. (2007): Проблемска настава. Образовна технологија, Београд, 3, 83-94. UDC: 371.3

 • Станковић, Д. (2007): Могућности примене Поцкет ПЦ рачунара у настави. Образовна технологија, Београд, 1-2, 92-95. UDC: 37.026

 • Станковић, Д. (2006): Моделовање веб портала за реализацију наставе. Образовна технологија, Београд, 4, 47-54. UDC: 371.68 

Прикази:

 • Станковић, Д. (2009): Приказ студије: Џули Когил: Како се интерактивна бела табла користи у основној школи и како утиче на наставнике и наставу, Методичка пракса, Београд, 1, 184-186.

 • Станковић, Д. (2009): Приказ књиге: Игор Солаковић: Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе, Методичка пракса , Београд, 1, 187-188.

 • Станковић, Д. и Станковић, А. (2013): Приказ књиге: Игор Солаковић: Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Образовна технологија, Београд, 1, 103-106. UDC: 37

Учешће на научним скуповима:

 • Научни скуп „Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме“, саопштење Ставови и мишљења учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању наставе природе и друштва, Учитељски факултет Београд у сарадњи са Педагошким факултетом у Марибору, Словенија и Вишом педагошком школом у Новом Сончу, Пољска, 14. новембар 2014.

 • Научни скуп „Ка квалитетном базичном образовању и васпитању – стандарди и ефекти“, саопштење Систем за управљање учењем у настави природе и друштва, Учитељски факултет  Београд и редакција часописа Иновације у настави, Београд, 11. октобар 2013.

 • Конференција „Техника и информатика у образовању“, саопштење Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе, Технички факултет Чачак,  Чачак, 2. јун 2012. 

 • Научни скуп „Иновације у основношколском образовању – вредновање“, саопштење Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва, Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, 14. новембар 2009.

 • Научни скуп „Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образовању“, саопштење Веб портали и образовање на даљину за припрему и реализацију наставе, Учитељски факултет Београд и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, 30. мај 2007.

Учешће на скуповима од националног значаја:

 • XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Чачак, 29. 03. 2014. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

  XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Лесковац, 01. 03. 2014. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

  XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Зрењанин, 23. 02. 2014. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

  Примена општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Основна школа „Нада Матић“Ужице, 15. 12. 2013. Водитељ обуке.

  Примена општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Основна школа Вук Караџић, Шабац 14. 12. 2013. Водитељ обуке.

  XXIX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Ниш, 16. 03. 2013. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

 • XXIX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Пожаревац, 17. 02. 2013. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

 • XXV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 4. и 5. јун 2011. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и индивидуални образовни план у настави српског језика;

 • XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Шабац, 19. март 2011. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави;

 • Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете - пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - ДИЛС), 17. март 2011. - локални координатор за општину Мали Зворник;

 • XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Лесковац, 19. фебруар 2011. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави;

 • XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 6. фебруар 2011. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави;

 • XXIV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 5. и 6. јун 2010. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Интерактивни софтвер у настави математике;

 • XXIII Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 3. и 4. октобар 2009. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Образовни рачунарски софтвер Мачвански округ;

 • IV Смотра стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе, Савез учитеља Републике Србије, Друштво учитеља Београда, Министарство просвете Србије, Основна школа „Лаза Костић”, Нови Београд, 13. јун 2009. Излагање на тему: Мултимедијални уџбеник у настави предмета од играчке до рачунара - рад похваљен од стране стручног жирија у саставу: Мирослава Грујић, Мирјана Којчић, Радиша Ђорђевић и Петар Анокић;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Шабац, 21. март 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 15. март 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Јагодина, 14. март 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 28. фебруар - 1. март 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Параћин, 7. фебруар, 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Крагујевац, 31. јануар - 01. фебруар, 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Смедеревска Паланка, 24. јануар, 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Нови Сад, 16. јануар, 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Пожаревац, 15. јануар, 2009. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе;

 • XXII Сабор учитеља Србије, УДРУЖЕНИ УЧИТЕЉИ У ПРАКСИ, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Новог Сада,   Нови Сад, 7. – 8. јун 2008. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Шта чини природу, тим: Душан Станковић, Анђелко Тешмановић, Александра Станковић;

 • XXII Сабор учитеља Србије, III СМОТРА СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА И УЧИТЕЉА У ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ,  Нови Сад, 7. – 8. јун 2008. Презентовање стваралаштва на републичкој смотри: Веб портали за припрему и реализацију наставе, представљање акредитованог програма стручног усавршавања запослених у настави, школска 2008/2009. година;

 • XXI Сабор учитеља Србије, Савез учитеља Србије, Ивањица, јун, 2007.  Водитељ тросатне радионице: Креирање Веб порталaза припрему и реализацију наставе;

 • XXIII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Лозница, јануар, 2007. Предавање на тему: Моделовање Веб порталa за реализацију наставе;

 • XXII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, Министарство просвете и спорта Републике Србије и Архимедес, Београд, јануар, 2006. Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацији наставе, (у сарадњи са проф. др Данимиром Мандићем).

Учешће на конференцијама:

 • Конференција „Професионални развој запослених у образовању у Републици Србији“, Сремски Карловци, од 18. до 20. новембра 2008. године.

 • Конференција „Професионални развој запослених у образовању – стандарди професије“, Сремски Карловци, од 27. до 29. новембра, 2007. године.

Уредништво:

 • Солаковић, И. (2012): Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Центар за образовну технологију, Бијељина. (уредник научне монографије)

Рецензије:

 • Солаковић, И. (2007): Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, Бијељина.

 • Живановић, Ц. и Солаковић, И. (2006): Практикум из примијењене филозофије и општеметодологије, ИП „Младост”, Бијељина.

 • Ристановић, С. и Илић, Ј. (2001): Наш крај – Подриње (Мачвански округ) за природу и друштво у III разреду основне школе, Рукопис.

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:

 • Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/2011. годину, 2011/2012. годину, 2012/2013. и 2013/2014. годину).

 • Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2008/209. годину, 2009/2010. годину, 2012/2013. и 2013/2014. годину, 2014/2015. и 2015/2016. годину, број 352)

 • Аутор програма: мр Душан Станковић

 • Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Учествовање у пројектима у иностранству:

 • Веб портали у иновативним моделима наставе, Основна школа „Десанка Максимовић”, Челопек, Босна и Херцеговина, Република Српска, 2006-2007. Улога: У сарадњи са тимом  Основне школе „Десанка Максимовић” из Челопека (Босна и Херцеговина, Република Српска) реализован пројекат Веб портали у иновативним моделима наставе одобрен  грантом Министарства просвјете Републике Српске: водитељ двомесечне обуке (40 часова) наставника за креирање веб порталa.

Учествовање у пројектима у земљи:

 • Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2014. Улога: Реализатор обуке „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“.

 • Пројекат „Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2011-2012. Улога: Стручни сарадник за дигиталну писменост.

 • Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - ДИЛС, Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете, 16. јануар 2011. Улога: Локални координатор, трибина “Образовање за све”, Мали Зворник, 17. март 2011.

 • Образовни портал Едусофт (www.edu-soft.rs), Београд 2008. Улога: Члан ауторског тима (Природа и друштво);

 • Пројекат „Израда стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2008-2010. Улога: Члан Стручне комисије за израду стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника.

 • Мултимедијална катедра, школски развојни план, Основна школа „Јанко Веселиновић”, Шабац, 2006. Улога: У сарадњи са тимом за школско развојно планирање пројектовао и повезао мултимедијалну катедру.

Признања:

 • Добитник награде Најбољи едукатори Србије 2017, 2017. година

  Добитник Светосавске награде за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину, 2015. година.

 • Почасни члан Центра за образовну технологију Републике Српске због нарочитих заслуга за развој и истакнути рад у области образовне технологије и дидактичко-методичких наука, 2014. година.

  Захвалница за конструктивну сарадњу, снажну подршку, афирмацију и изузетан допринос развоју Савеза учитеља Републике Србије, 2012. година.

Чланство у стручним организацијама:

 • Центар за образовну технологију Републике Српске, потпредседник, сектор развоја информационо-комуникационих технологија у образовању, почасни члан удружења.

Образовни софтвери и веб апликације:

 • Учасофт/Уче е-школа, 2011.

 • Систем за управљање учењем "Мачвански округ", 2010.

 • Мачвански округ, интерактивни образовни рачунарски софтвер, 2008.

 • Вуков рад на реформи језика и правописа, образовни рачунарски софтвер, (школски тим: Александра Станковић, Анђелко Тешмановић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије), 2007.

 • Жива природа, Веб портал-дидактички материјал за реализацију наставе света око нас у другом разреду основне школе, 2006.

Истраживања:

 • Ставови и мишљења учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању наставе природе и друштва, Доња Борина, 2014. година

 • Мишљења учитеља о могућностима примене система за управљање учењем у реализацији наставних садржаја ширег природног и друштвеног окружења, Доња Борина, 2014. година

 • Улога тест модула система за управљање учењем у настави природе и друштва, Доња Борина, школска 2013/2014. година

 • Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва, Мали Зворник, септембар-октобар 2007.

 • Веб портал-дидактички материјал за реализацију наставе света око нас у другом разреду основне школе, Мали Зворник, мај-јун 2005.

Учешће на наградним конкурсима у земљи:

 • Образовни софтвер у настави почетног читања и писања, конкурс „Дигитални час 2“, (Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду), 2012. година – треће место у групи друштвених наука и спорта.

 • Систем за управљање учењем у настави природе и друштва, конкурс „Дигитални час“, (Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду) – прво место у групи природних наука;

 • Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност (тим: Александра Станковић, Снежана Спасеновић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије) 2011. година;

 • Вуков рад на реформи језика и правописа, образовни рачунарски софтвер, (школски тим: Александра Станковић, Анђелко Тешмановић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије), 2007. година.

Похађани семинари:

 • Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, Доња Борина, 24. и 25. 10. 2014. (16 бодова)

 • Превентивни рад са родитељима. Обука наставника за изградњу подржавајуће атмосфере у одељењу са родном компонентом, Доња Борина, 25.08.2014. (6 бодова)

 • Азбука сарадње школе и породице, Доња Борина, 01. 12. 2013. (8 бодова)

 • Јачање капацитета наставника за васпитни рад, Радаљ, 15. и 16. 11. 2013. (16 бодова)

 • Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“, Лозница, 07. 10. 2013. (6 бодова)

 • Зимски сусрети учитеља Србије "Јачање професионалних компетенција просветних радника" (8 бодова), Ниш, 16.03.2013.

 • Трибина "Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем", (6 бодова), Лозница, 12.03.2013.

 • Пракса и прописи (8 бодова), Доња Борина, 2012.

 • Интегрисана амбијентална настава (8 бодова), Доња Борина, 2012.

 • Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи, Доња Борина, 2. децембар 2011. (16 сати);

 • Дефицит пажње и хиперактивност деце, Доња Борина, 27. мај 2011.  (14 сати);

 • Образовање за опстанак, Доња Борина, 1. април 2011. (16 сати);

 • Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, Шабац, 2011. (8 сати);

 • Стручна трибина учитеља: Школа по мери сваког детета, кампања "Сви у школу, будућност за све", Мали Зворник, 17. март 2011. (3 сата);

 • Стручне трибине учитеља: Школа по мери сваког детета, Лозница, 2010. (3 сата);

 • Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, Лозница, 2010. (8 сати);

 • Уџбеник у настави почетног читања и писања, Лозница, 2010. (8 сати);

 • Специјализовани републички семинар за учитеље о настави математике у млађим разредима основне школе, Београд, 2010. (8 сати);

 • Организатори напретка у учењу, Ваљево, 2009. (8 сати);

 • Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Београд, 2009. (16 сати);

 • Методички приступ обради школске књижевности у млађим разредима основне школе, Ваљево, 2009. (15 сати);

 • Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, Пожаревац, 2009. (8 сати);

 • Рад у комбинованом одељењу; Упознај и покрени – подршка развоја друштвености код ученика; Унапређивање наставе математике у нижим разредима основне школе, Лозница, 2008. (3 сата);

 • ХХIV специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, Београд, 2008. (8 сати);

 • Одељењски старешина у савременој школи, Радаљ, 2007. (26 сати);

 • Планирање и реализација наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво, Лозница, 2007. (6 сати);

 • ХХIII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, Београд, 2007. (8 сати);

 • ХХII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, Београд, 2006. (8 сати);

 • Напредна учитељска пракса, Петница, 2006. (28 сати);

 • Методика наставе српског језика и књижевности, Београд, 2005. (8 сати);

 • ХХI специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, Београд 2005. (8 сати);

 • Умеће комуницирања, Учитељски факултет, Београд, 2004.

 • Грађанско васпитање 1, 2 и 3, Љубовија, 2004.

 • Активно учење, Мали Зворник, 2003.

 • Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примени описног оцењивања у првом разреду основне школе, Прњавор, 2003. (6 сати);

 • Израда школског програма и евалуација у образовању, Лозница, 2003. (32 сата);

 • Имплементација курикулума, Бела Црква, 2003. (32 сата).

 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Удружење "Одговорно живљење"

Удружење "Одговорно живљење"

Урадили смо сајт за Удружење "Одговорно живљење". Веб адреса: www.odg...
Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Урадили смо сајт за Предшколску установу "Прва радост" из Житорађе. Веб...

Пријава на мејлинг листу

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
kontaktirajte nas
 
Тел: +381 (0)15 779 6 808
 
Моб: +381 (0)64 455 8 411