Почетна О нама

мр Александра Станковић

Образовање:
 • Магистар дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет, Београд, 2012.

 • Професор српског језика и књижевности, Филозофски факултет, Нови сад, 1999.

Звање:
 • Педагошки саветник, 03. фебруар 2012.

Радно искуство:
 • Од 1998. до данас, професор српског језика и књижевности.

Објављени радови у часописима:
 • Станковић, Д. и Станковић, А. (2013): Приказ књиге: Игор Солаковић: Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Центар за образовну технологију Републике Српске, Бијељина, 2012., Образовна технологија, Београд, 1, 103-106. UDC: 37Станковић, Д. и Станковић, А. (2011): Како до интерактивног софтвера у настави, Учитељ, Београд, 78, 2, 45-49.

 • Станковић, А. (2010): Електронски буквар као средство унапређења наставе почетног читања и писања, Зборник радова са Научног скупа Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет, Београд.

 • Станковић, А. (2008): Web портали у иновативним моделима наставе, приказ, Методичка пракса, 4, Београд.

 • Станковић, А. (2007): Индивидуализација наставе језика применом образовног рачунарског софтвера, Образовна технологија, 4, Београд.

Учешће на скуповима од међународног значаја:
 • Научни скуп Иновације у основношколском образовању - вредновање, Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, 14. 11. 2009. Излагање на тему: Електронски буквар као средство унапређивања наставе почетног читања и писања.

Учешће на скуповима од националног значаја:
 • XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Чачак, 29. 03. 2014. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

  XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Лесковац, 01. 13. 2014.  Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Зрењанин, 23.02. 2014. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

  XXIX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Пожаревац, 17. 02. 2013. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.

 • XXV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Београд, 4. и 5. јун 2011. Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и индивидуални образовни план у настави српског језика;.

 • XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Шабац, 19. март 2011. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави;

 • Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете - пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ - ДИЛС), 17. март 2011. Презентовање примера добре праксе: Инклузивно образовање и индивидуални образовни план у настaви српског језика;

 • XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Лесковац, 19. фебруар 2011. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави;

 • XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 6. фебруар 2011. Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави;

 • XXIV Сабор учитеља Србије, Београд, 5-6. 06 2010. Презентовање примера добре праксе: Електронски буквар у настави почетног читања и писања;

 • XXII Сабор учитеља Србије, Нови Сад, 7-8. 06 2008. Презентовање примера добре праксе: Шта чини природу, тим: Душан Станковић, Анђелко Тешмановић, Александра Станковић.

Акредитовани програми стручног усавршавања запослених у образовању:
 • Како до интерактивног софтвера у настави (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2010/2011. годину, 2011/2012. годину, 2012/2013. и 2013/2014. годину).

  Веб портали за припрему и реализацију наставе (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2008/209. годину, 2009/2010. годину, 2012/2013. и 2013/2014.годину, 2014/2015. и 2015/2016. годину, број 352)

  Улога: реализатор

  Организација/институција која подржава програм: Савез учитеља Републике Србије

Учествовање у пројектима у земљи:
 • Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2014. Улога: Реализатор обуке „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“.

  Пројекат „Четири годишња доба “, Основна школа „Браћа Рибар“ Доња Борина.

  Пројекат „Дрина вјечна веза“, Основна школа „Браћа Рибар“, Доња Борина, март 2013. година.

Предавања на скуповима у школама:
 • Основна школа „Анта Богићевић”, Лозница, 17. 04. 2010. година

 • Основна школа „Браћа Рибар”, Доња Борина, 09. 03. 2010. година

Образовни софтвери:
 • Образовни софтвер у настави почетног читања и писања, конкурс “Дигитални час 2“, (Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду) – треће место у групи друштвених наука и спорта. 

  Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност (тим: Александра Станковић, Снежана Спасеновић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије)

 • Електронски буквар, проф. др Вук Милатовић, Александра Станковић, 2008.

 • Вуков рад на реформи језика и правописа, образовни рачунарски софтвер, (школски тим: Александра Станковић, Анђелко Тешмановић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије), 2007.

Истраживања:
 • Ефикасност и дидактичке вредности електронског буквара у настави почетног читања и писања, Мали Зворник, септембар-децембар 2008.

Учешће на наградним конкурсима у земљи:
 • Рад „Информационе технологије у настави српског језика – Песма за мамине очи, Мира Алечковић“ (друштвене наке и спорт, бр. 35) ушао у Зборник радова конкурса „Дигитални час“ 2012/2013.

 • Образовни софтвер у настави почетног читања и писања, конкурс „Дигитални час”, (Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду), 2012.

 • Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност (тим: Александра Станковић, Снежана Спасеновић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије) 2011.

 • Вуков рад на реформи језика и правописа, образовни рачунарски софтвер, (школски тим: Александра Станковић, Анђелко Тешмановић, Душан Станковић – рад ушао у базу знања Креативних школа Србије), 2007.

Награде и признања:
 • Добитник Захвалнице изузетном наставнику, Друштво Свети Сава“, Београд, 2008.
Похађани семинари:
 • Републички зимски семинар, Београд, 2015.  година (18 сати)

  Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, Доња Борина, 24. и 25. октобар 2014. година (16 сати) 

  Да темпераменте свако боље упозна лако, Доња Борина, 25. август 2014. година  (8 сати) 

  Зимски сусрети учитеља Србије, „Јачање професионалних компетенција просветних радника“, ОШ „Нада Пурић“, Ваљево, 29. март 2014. година  (8 сати) 

  Школа без насиља: Правила, вредности, реституција, Доња Борина, 23.04.2014. година (6 сати)  

  Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2014.  година (18 бодова) 

  Азбука сарадње школе и породице, Доња Борина, 01.12.2013.  година (8 бодова)  

  Јачање капацитета наставника за васпитни рад, Радаљ, 15, и 16. новембар 2013. година (16 бодова)  

  Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“, Лозница, 07.10.2013. година (6 бодова) 

  Стручна трибина: Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем „Правилник о вредновању квалитета рада установа“, Лозница, 12. 03. 2013. година  (6 бодова) 

  Зимски сусрети учитеља Србије – Јачање компетенција просветних радника, Ниш, 2013. година  (8 бодова) 

  Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 2013. година (18 бодова) 

  Интегрисана амбијентална настава, Доња Борина, 2012. година, (8 бодова) 

  ИО – Стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даривиту децу, Радаљ, 2011.  година, (16 бодова) 

  Инклузија – како је приближити наставнику у редовој школи, Крушевац, 2011. година, (24 бода)

 • Обука наставника у решавању развојних проблема и проблема код деце – ученика који имају тешкоће у напредовању, Радаљ, 03-04. фебруар 2012. (16 сати);

 • Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, Београд, 12-14. јануар 2012. године, (18 сати);

 • Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи, Доња Борина, 2. децембар 2011. (16 сати);

 • Дефицит пажње и хиперактивност деце, Доња Борина, 27. мај 2011. (14 сати);

 • Образовање за опстанак, Доња Борина, 1. април 2011. (16 сати);

 • Стручна трибина учитеља: Школа по мери сваког детета, кампања „Сви у школу, будућност за све”, Мали Зворник, 17. март 2011. (3 сата);

 • Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, 13, 14. и 15. јануар 2011. године, (18 сати);

 • Ка савременој настави српског језика и књижевности II, Лозница, 16.10.2010. године, (8 сати);

 • Између прописа и праксе, Мали Зворник, 03. јул 2010. године, (6 сати);

 • Републички зимски семинар, Београд, 14, 15. и 16. јануар 2010. године, (18 сати);

 • Грађанско васпитање за седми разред, Шабац, 30. и 31. мај 2009. године, (16 сати);

 • Грађанско васпитање за пети разред, Лозница, 2006. (32 сата);

 • Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, 16, 17. и 18. јануар 2008. године, (20 сати);

 • Одељењски старешина у савременој школи, Радаљ, 12, 13. и 14. октобар 2007. године (26 сати);

 • Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, 17, 18. и 19. јануар 2007. године, (20 сати);

 • Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности, 19, 20. и 21. јануар 2006. године, (20 сати);

 • Пројекат Грађанин за шести разред, 14-17. октобра 2004. године, Ваљево (24 сата);

 • Присуство базичном семинару Активно учење, 18-20. априла 2003. године, Мали Зворник.

 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Удружење "Одговорно живљење"

Удружење "Одговорно живљење"

Урадили смо сајт за Удружење "Одговорно живљење". Веб адреса: www.odg...
Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Урадили смо сајт за Предшколску установу "Прва радост" из Житорађе. Веб...

Пријава на мејлинг листу

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС