ОНЛАЈН СЕМИНАР "ВЕБ ПОРТАЛИ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ"

Портали
Програм се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021.годину под бројем 392 (област Општа питања наставе). Сврстан је у приоритетну област избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко - методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област (3) на листи приоритетних области коју је Министар просвете и науке Републике Србије прописао за период од три године. У складу са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр 13/2012 и 31/2012) похађањем овог програма развијају се компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (К1). Програм је намењен учитељима и наставницима у основним и средњим школама који поседују елементарну рачунарску писменост и користе интернет. Програм траје четири недеље (18 бодова). Након пријаве на семинар, полазници добијају корисничко име и лозинку за приступ систему, као и лозинку за упис на курс.
Током овог периода реализују се следеће наставне целине:
1. недеља: Презентације у FrontPage-у; Стратегија израде структуре портала; Моделовање почетне стране портала I
2. недеља: Моделовање почетне стране портала II; Дефинисање нових страна портала; Уређење нових страна портала;
3. недеља: Уређење стране Настава; Организација дидактичког материјала
4. недеља: Израда образаца за унос података; Креирање фотогалерије; Додавање ефеката; Објављивање портала
За савладавање садржаја предвиђене су следеће активности: проучавање лекција, израда вежби и тестова, практичан рад, вршњачко учење и консултације путем асинхроних и синхроних облика комуникације (форум, причаоница, видео конференција), употреба интерактивног календара и речника, претраживање по кључним речима, завршни сусрет (провера идентитета учесника семинара, провера знања, евалуација и подела уверења) који ће се прганизовати у месту према којем гравитира већина полазника.

ОПИС СЕМИНАРА "ВЕБ ПОРТАЛИ ЗА ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ"

Да би похађали програм, учесници семинара морају имати квалитетну интернет везу, инсталиран Flash player и неки од Internet browser-а (не препоручује се Internet Explorer). Корисничко име и лозинку за приступ Moodle платформи, односно семинару/курсу добиће од реализатора семинара. За практичан рад, на својим рачунарима, полазници семинара ће користити програм FrontPage2003. Уколико га не поседују у MicrosoftOffice-у, на почетку прве недеље семинара добиће инструкције где могу пронаћи trial верзију, коју ће користити током обуке. Сличне инструкције ће добити и уколико немају инсталиран Flash player и адекватан Internet browser.

Програм ће трајати четири недеље.

1. недеља

Презентације у FrontPage-у (120 минута)

Садржај: Покретање FrontPage-a, бирање нове странице, давање назива, упознавање са изгледом екрана

Активности реализатора: Путем извештаја и статистичких података које Мoodle даје свакодневно прате активности учесника на проучавању презентација, лекција, изради тестова, вежби, активности на форуму, речнику, пружају помоћ учесницима обуке и подстичу их на међусобну сарадњу, прегледају практичне радове учесника обуке и седмично оцењују њихов рад

Активности учесника: Читају упутства и упознају се са начином рада, преузимају потребан материјал за рад и FrontPage, учлањују се у форум и представљају се на њему, проучавају садржаје везане за веб портале у настави, проучавају лекције, раде тестове, вежбе, уносе непознате речи у речник и дају њихова објашњења, дискутују на форуму, користе причаоницу и собу за видеоконференцију, шаљу модераторима практичне радове

Радни материјал: FrontPage, лекције, вежбе, тестови, презентације, форум, речник, причаоница, видеоконференција, електронски материјал

Стратегија израде структуре портала (30 минута)

Садржај: Израда структуре портала

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Упознају структуру портала, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Моделовање почетне стране портала I (90 минута)

Садржај: Уношење табеле, сплитовање табеле, уношење headera, дефинисање позадине табеле

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Моделују почетну страну, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

2. недеља

Моделовање почетне стране портала II (120 минута)

Садржај: Додавање ефеката, банера, текста, хиперлинковање

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Моделују почетну страну и реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Дефинисање нових страна портала (30 минута)

Садржај: Додавање нових страна у портал

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Додају нове стране и реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Уређење нових страна портала (90 минута)

Садржај: Форматирање и уређење нових страна

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Форматирају и уређују нове стране портала, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

3. недеља

Уређење стране Настава (60 минута)

Садржај: Додавање страна за разреде

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Уређују страну Настава, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Организација дидактичког материјала (180 минута)

Садржај: Уређење страна за разреде, организација дидактичког материјала

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Организују дидактички материјал, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

4. недеља

Израда образаца за унос података (60 минута)

Садржај: Израда контакта и интерактивних образаца

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Израђују обрасце за унос података, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Креирање фотогалерије (60 минута)

Садржај: Уношење фотографија и израда фотогалеријe

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове и оцењују

Активности учесника: Креирају фотогалерију, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Додавање ефеката (30 минута)

Садржај: Додавање ефеката Page Transition, Bookmarк

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Додају ефекте, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Објављивање портала (90 минута)

Садржај: Постављање презентације на интернет

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Објављују портал, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Током све четири недеље полазницима семинара ће бити доступни адекватни наставни материјали помоћу којих ће овладати вештином рада у програму FrontPage. Пре свега, ту ће се наћи мултимедијалне лекције, креиране у Flash-у. Оне садрже детаљна упутства за рад, тако да ће и почетницима омогућити лако сналажење у овом програму. Лекције су интерактивне, могу се заустављати, померати назад и напред, активирати у Full Screen моду. Сваку лекцију прате одговарајуће интерактивне вежбе у којима ће полазници семинара примењивати стечена знања. После сваке лекције и одговарајуће вежбе налази се и тест, након чијег решавања долази повратна информација о степену усвојености обрађених садржаја. Тек тада, након што су спремни за практичан рад, полазници семинара ће практично обављати одређене активности, усмерене ка коначном циљу - веб порталу за припрему и реализацију наставе. У току све четири недеље са полазницима семинара ће бити остваривана асинхрона и синхрона комуникација. Дакле, путем форума, чета и свакако најатрактивнијег вида интернет комуникације – видео конференцијом, биће обезбеђена стална комуникација са полазницима семинара. Реализатори програма ће, путем статистичких података, које moodle обезбеђује, свакодневно пратити активности полазника, њихово ангажовање на проучавању лекција, изради вежби и тестова, као и укључивање у предвиђене активности везане за комуникацију са реализаторима и осталим учесницима програма. Сваки полазник ће добијати повратну информацију о сопственом раду. По потреби полазници ће добијати повратну информацију и путем видео конференције како би била унапређена и поспешена њихова активност. Након сваке наставне целине, полазници семинара биће у обавези да на mail реализатора пошаљу практичне радове, чиме ће се обезбедити перманентност у изради веб портала за припрему и реализацију наставе.

Након истека четврте недеље биће организован завршни сусрет. Он ће се реализовати у рачунарској учионици. Вршиће се провера идентитета полазника семинара, демонстрација и анализа веб портала који су учесници семинара током четири недеље семинара креирали. Износиће се индивидуална запажања и сугестије. Након тога, учесници семинара ће, помоћу добијеног материјала креирати презентацију са три странице, као потврду да су успешно савладали предвиђене садржаје.

Као завршна активност на завршном сусрету предвиђена је евалуација програма од стране полазника семинара, која ће се обавити попуњавањем упитника за учеснике семинара. На крају, полазници семинара добиће уверење о учешћу на акредитованом програму стручног усавршавања.

Прескочи ПријаваПрескочи Контактирајте нас

Контактирајте нас


Контакт

Тел: +381 (0)15 779 6 808

Моб: +381 (0)64 455 8 411

Прескочи Пријава на семинар

Пријава на семинар


Како да се пријавим на семинар
Прескочи Учење на даљину

Учење на даљину

Прескочи Потврда успешности семинара

Потврда успешности семинара


Потврда успешности
Прескочи Календар

Календар

Нед Пон Уто Сре Чет Пет Суб
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 Данас Tuesday, 22. October 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Прескочи Пратите нас на

Пратите нас наFacebook Twitter Google +
Прескочи Активни корисници

Активни корисници

(последњих 5 минута)
Нема