ОНЛАЈН СЕМИНАР "КАКО ДО ИНТЕРАКТИВНОГ СОФТВЕРА У НАСТАВИ"

Софтвери
Програм се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину под бројем 396 (област Општа питања наставе). Сврстан је у приоритетну област избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко - методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област (3) на листи приоритетних области коју је Министар просвете и науке Републике Србије прописао за период од три године. У складу са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр 13/2012 и 31/2012) похађањем овог програма развијају се компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (К1). Намењен је учитељима и наставницима у основним и средњим школама који поседују елементарну рачунарску писменост и користе интернет. Програм траје четири недеље (16 бодова). Након пријаве на семинар, полазници добијају корисничко име и лозинку за приступ систему, као и лозинку за упис на курс. Током овог периода реализују се следеће наставне целине:

1. недеља: Намене Flash-а; Елементи прозора Flash-а; Основе цртања у Flash-у
2. недеља: Израда једноставних анимација; Рад са слојевима
3. недеља: Израда симбола; Додавање интеракција; Увоз и употреба слика
4. недеља:Увоз и употреба звука; Увоз и употреба видео садржаја; Објављивање софтвера; Израда интерактивног софвера

За савладавање садржаја предвиђене су следеће активности: проучавање лекција, израда вежби и тестова, практичан рад, вршњачко учење и консултације путем асинхроних и синхроних облика комуникације (форум, причаоница, видео конференција), употреба интерактивног календара и речника, претраживање по кључним речима, завршни сусрет (провера идентитета учесника семинара, провера знања, евалуација и подела уверења) који ће се прганизовати у месту према којем гравитира већина полазника.

Да би похађали програм, учесници семинара морају имати квалитетну интернет везу, инсталиран Flash player и неки од Internet browser (не препоручује се Internet Explorer). Корисничко име и лозинку за приступ moodle платформи, односно семинару/курсу добиће од реализатора семинара. За практичан рад, на својим рачунарима, полазници семинара ће користити програм Macromedia Flash 8. Уколико га не поседују, на почетку прве недеље семинара добиће инструкције где могу пронаћи trial верзију, коју ће користити током обуке. Сличне инструкције ће добити и уколико немају инсталиран Flash player и адекватан Internet browser.

Програм ће трајати четири недеље.

1. недеља

Намене Flash-a (90 минута)

Садржај: Упознавање учесника обуке са наменом програма Flash

Активности реализатора: Путем извештаја и статистичких података које Мoodle даје модератори свакодневно прате активности учесника на проучавању презентација, лекција, изради тестова, вежби, активности на форуму, речнику, пружају помоћ учесницима обуке и подстичу их на међусобну сарадњу, прегледају практичне радове учесника обуке и седмично оцењују њихов рад

Активности учесника: Читају упутства и упознају се са начином рада, преузимају потребан материјал за рад и програм Flash, учлањују се у форум и представљају се на њему, проучавају садржаје везане за намене програма Flаsh, проучавају лекције, раде тестове и вежбе, уносе непознате речи у речник и дају њихова објашњења, дискутују на форуму, по потреби користе причаоницу и собу за видеоконференцију, шаљу модераторима практичне радове

Радни материјал: Flash, лекције, вежбе, тестови, презентације, форум, речник, причаоница, видеоконференција, електронски материјал

Елементи прозора Flash-a (30 минута)

Садржај: Упознавање са елементима прозора Flash-a

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Упознају елементе прозора Flash-a, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Основе цртања у Flash-у (120 минута)

Садржај: Упознавање са паноом Tools, цртање, груписање, разгруписање

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Цртају у Flash-у, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

2. недеља

Израда једноставних анимација (120 минута)

Садржај: Упознавање са временском осом и израдом анимација

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Раде једноставне анимације, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Рад са слојевима ( 120 минута)

Садржај: Упознавање са употребом слојева

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове и оцењују.

Активности учесника: Израђују анимације применом слојева, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

3. недеља

Израда симбола (60 минута)

Садржај: Израда различитих врста симбола

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Израђују графичке симболе, симболе фонта, анимираног објекта и симболе дугмета, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Додавање интеракција (60 минута)

Садржај: Успостављање интеракције са корисником

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Успостављају интеракцију са корисником, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Увоз и употреба слика (120 минута)

Садржај: Увоз и употреба слика, израда анимација

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Увозе и употребљавају слике, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

4. недеља

Увоз и употреба звука (60 минута)

Садржај: Увоз и употреба звука: додавање кључним кадровима, дугмадима

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Увозе и употребљавају звук, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Увоз и употреба видео садржаја (60 минута)

Садржај: Додавање видео садржаја у софтвер

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове и оцењују

Активности учесника: Увозе и додају видео клипове у софтвер, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Објављивање софтвера (20 минута)

Садржај: Пребацивање софтвера у различите формате

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Објављују софтвер у различитим форматима, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Израда интерактивног софвера (100 минута)

Садржај: Самостално креирање интерактивног софтвера

Активности реализатора: Прате активности учесника, прегледају практичне радове, оцењују

Активности учесника: Самостално раде софтвер, реализују предвиђене активности

Радни материјал: Лекције, тестови, електронски материјал

Током све четири недеље полазницима семинара ће бити доступни адекватни наставни материјали помоћу којих ће овладати вештином рада у програму Macromedia Flash 8. Пре свега, ту ће се наћи мултимедијалне лекције, креиране у Flash-у. Оне садрже детаљна упутства за рад, тако да ће и почетницима омогућити лако сналажење у овом програму. Лекције су интерактивне, могу се заустављати, померати назад и напред, активирати у Full Screen моду. Сваку лекцију у току прве седмице прате одговарајуће интерактивне вежбе у којима ће полазници семинара примењивати стечена знања. После сваке лекције и одговарајуће вежбе налази се и тест, након чијег решавања долази повратна информација о степену усвојености обрађених садржаја. Тек тада, након што су спремни за практичан рад, полазници семинара ће практично обављати одређене активности, усмерене ка коначном циљу - креирању интерактивног образовног софтвера. У току све четири недеље са полазницима семинара ће бити остваривана асинхрона и синхрона комуникација. Дакле, путем форума, чета и свакако најатрактивнијег вида интернет комуникације – видео конференцијом, биће обезбеђена стална комуникација са полазницима семинара.

Реализатори програма ће, путем статистичких података, које moodle обезбеђује, свакодневно пратити активности полазника, њихово ангажовање на проучавању лекција, изради вежби и тестова, као и укључивање у предвиђене активности везане за комуникацију са реализаторима и осталим учесницима програма. Сваки полазник ће добијати повратну информацију о сопственом раду. По потреби полазници ће добијати повратну информацију и путем видео конференције како би била унапређена и поспешена њихова активност. Након сваке седмице, полазници семинара биће у обавези да на mail реализатора пошаљу практичне радове, чиме ће се обезбедити перманентност у изради интерактивног образовног софтвера.

Након истека четврте недеље биће организован завршни сусрет. Он ће се реализовати у рачунарској учионици. Вршиће се провера идентитета полазника семинара, демонстрација и анализа образовних интерактивних софтвера које су учесници семинара, током четири недеље семинара креирали. Износиће се индивидуална запажања и сугестије. Након тога, учесници семинара ће, помоћу добијеног материјала креирати један кадар образовног софтвера, као потврду да су успешно савладали предвиђене садржаје.

Као завршна активност на завршном сусрету предвиђена је евалуација програма од стране полазника семинара, која ће се обавити попуњавањем упитника за учеснике семинара. На крају, полазници семинара добиће уверење о учешћу на акредитованом програму стручног усавршавања.

Иди на семинар>>

Прескочи ПријаваПрескочи Контактирајте нас

Контактирајте нас


Контакт

Тел: +381 (0)15 779 6 808

Моб: +381 (0)64 455 8 411

Прескочи Пријава на семинар

Пријава на семинар


Како да се пријавим на семинар
Прескочи Учење на даљину

Учење на даљину

Прескочи Потврда успешности семинара

Потврда успешности семинара


Потврда успешности
Прескочи Календар

Календар

Нед Пон Уто Сре Чет Пет Суб
      Данас Wednesday, 1. April 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Прескочи Пратите нас на

Пратите нас наFacebook Twitter Google +
Прескочи Активни корисници

Активни корисници

(последњих 5 минута)
Нема