• Програм се налази у Каталогу програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину под бројем 396 (област Општа питања наставе).
    Сврстан је у приоритетну област избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко - методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област (3) на листи приоритетних области коју је Министар просвете и науке Републике Србије прописао за период од три године.
    У складу са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр 13/2012 и 31/2012) похађањем овог програма развијају се компетенције за наставну област, предмет и методику наставе (К1).