Почетна Ауторски тим

Ауторски тим

Ауторски тим Учасофта чине професионалци у области разредне и предметне наставе, носиоци научних звања у области дидактичко-методичких наука, као и стручњаци у области образовне и савремених информационо-комуникационих технологија.
o-nama-autorski-tim
Душан Станковић је рођен 25. августа 1971. године у Лозници. Основну школу је завршио у Доњој Борини, а Гимназију „Вук Караџић“ у Лозници. Након завршене Педагошке академије „Душан Јерковић“ у Шапцу, 1994. године се уписао на Учитељски факултет у Београду, где је, уз рад, дипломирао 1997. године, међу првих седам студената генерације. Специјалистичке студије (образовна технологија), на истом факултету, уписао је 2004. године, а специјалистички рад, под називом Веб портал – дидактички материјал за реализацију наставе света око нас у другом разреду основне школе, одбранио је у јуну 2006. године, пред комисијом коју су сачињавали: проф. др Данимир Мандић, проф. др Вељко Банђур и проф. др Младен Вилотијевић. Пред истом комисијом, на Учитељском факултету у Београду, 10. септембра 2008. године, одбранио је магистарски рад из области образовне технологије, под називом Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва. Докторску дисертацију Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва одбранио је 15. новембра 2017. године на Учитељском факултету у Београду. На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекао је звање педагошког саветника. Добитник је Светосавске награде за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину. Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2015. године именован је за члана Комисије за полагање испита за лиценцу. Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2017. године изабран је за саветника-спољног сарадника у области разредне наставе. Добитник је награде Најбољи едукатори Србије 2017.
 
 
Игор Солаковић је рођен 17. 06. 1976. године у Љубљани. Након завршене основне и средње школе, дипломирао је на Педагошком факултету у Бијељини, 2002. године. Специјалистичке студије из области образовне технологије уписао је на Учитељском факултету у Београду, 2004. године, где је одбранио специјалистички рад Моделовање мултимедијалног уџбеника по e-learning стандардима за ниже разреде основне школе, у јуну 2006. године. Магистрирао је на истом факултету, у фебруару 2010. године (темa: Систем за образовање на даљину (DLS) у функцији унапређења постигнућа студената педагошких факултета), пред комисијом коју су сачињавали: проф. др Данимир Мандић (ментор), проф. др Младен Вилотијевић и проф. др Вељко Банђур. Докторант на Педагошком факултету у Сомбору, Униврзитет у Новом Саду, катедра за информатику и медије
 
 
Александра Станковић рођена је 16. 10. 1973. године у Сарајеву. После завршене основне и средње школе, уписала се на Филозофски факултет у Новом Саду, смер професор српског језика и књижевности. На истом факултету дипломирала је 1999. године. Магистарске студије уписала је на Учитељском факултету у Београду 2005. године. Магистарски рад, под називом Структура и функције електронског буквара, одбранила је 28. новембра 2012. године, пред комисијом коју су сачињавали: др Зона Мркаљ, др Зорица Цветановић и др Мирослава Ристић. На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекла је звање педагошког саветника.
 
 
 
 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Удружење "Одговорно живљење"

Удружење "Одговорно живљење"

Урадили смо сајт за Удружење "Одговорно живљење". Веб адреса: www.odg...
Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Урадили смо сајт за Предшколску установу "Прва радост" из Житорађе. Веб...

Пријава на мејлинг листу

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
kontaktirajte nas
 
Тел: +381 (0)15 779 6 808
 
Моб: +381 (0)64 455 8 411