Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

3.000,00 рсд

Аутори и реализатори: Душан Станковић, доктор методике наставе, Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука

Категорија:

Област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија). Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Општи циљ  програма: Оспособљавање наставника за израду мултимедијалних 360° виртуелних окружења и њихову примену у настави.

Специфични циљеви програма: Разумевање појма мултимедијалног 360° виртуелног окружења. Разумевање појма мултимедијалности. Разумевање значаја примене мултимедијалних 360° виртуелних окружења у настави. Проналажење 360° виртуелних окружења на Гугл мапама. Израда сферне 360° фотографије у апликацији Street View. Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења у веб алату Panoee. Примена мултимедијалног 360° виртуелног окружења у настави.

Циљна група: Србија- наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних програма/предмета. Црна Гора – наставници основне школе (разредна и предметна настава), наставници средњих школа.

 Методе и технике рада: – метода демонстрације помоћу текстуалних садржаја, презентација и видео материјала; – метода комуникације путем дискусионих група на форумима; – метода интеракције између водитеља и учесника; – метода анализе садржаја; – метода практичних радова; – практична истраживачка делатност; – израда онлајн тестова знања; – израда задатака; – онлајн анкетирање. 

Теме: Појам мултимедијалног 360° виртуелног окружења. Дидактички значај мултимедијалног 360° виртуелног окружења у настави. Доступна 360° виртуелна окружења. Како настаје 360° виртуелно окружење на Street View-у?. Израда сферне 360° фотографије у апликацији Street View. Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења за учење – Panoee. Завршни задатак: Израда мултимедијалног 360° виртуелног окружења за учење.

Начин реализације програма: онлајн

Трајање програма: 21 дан, 24 сата

Корпа
Scroll to Top