Digitalni poster u funkciji unapređivanja sistematizacije nastavnih sadržaja

1.800,00 рсд

Autori i realizatori: Dušan Stanković, doktor metodike nastave, Aleksandra Stanković, magistar didaktičko-metodičkih nauka

Kategorija:

Oblast: Unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (Srbija). Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (Crna Gora).

Opšti cilj  programa: Osposobljavanje nastavnika za izradu digitalnih postera i njihovu primenu u sistematizaciji nastavnih sadržaja.

Specifični ciljevi programa: Razumevanje pojma, značaja i funkcija sistematizacije nastavnih sadržaja Definisanje pojmova tradicionalnog i digitalnog postera. Razumevanje značaja tradicionalnog i digitalnog postera u sistematizaciji nastavnih sadržaja. Upoznavanje sa vrstama digitalnih postera. Upoznavanje  sa pravilima za izradu digitalnog postera. Izrada digitalnog postera u veb alatu Canva. Primena digitalnog postera u sistematizaciji nastavnih sadržaja.

Ciljna grupa: Srbija – nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u  srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta. Crna Gora – nastavnici osnovne škole (razredna i predmetna nastava), nastavnici srednjih škola.

Metode i tehnike rada: – metoda demonstracije pomoću tekstualnih sadržaja, prezentacija i video materijala; – metoda komunikacije putem diskusionih grupa na forumima; – metoda interakcije između voditelja i učesnika; – metoda analize sadržaja; – metoda praktičnih radova; – praktična istraživačka delatnost; – izrada onlajn testova znanja; – izrada zadataka; – onlajn anketiranje.

Teme: Pojam, značaj i funkcije sistematizacije nastavnih sadržaja. Vrste sistematizacije. Digitalni poster kao didaktičko sredstvo za sistematizaciju nastavnih sadržaja. Saveti za izradu digitalnog postera. Izrada digitalnog postera u veb alatu Canva.Završni zadatak: Izrada digitalnog postera.

Način realizacije programa: onlajn

Trajanje programa: 21 dan, 24 sata

Korpa
Scroll to Top