Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

2.000,00 рсд

Аутори и реализатори: Душан Станковић, доктор методике наставе, Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука

Категорија:

Област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија). Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Општи циљ  програма: Оспособљавање наставника за израду дигиталних постера и њихову примену у систематизацији наставних садржаја.

Специфични циљеви програма: Разумевање појма, значаја и функција систематизације наставних садржаја Дефинисање појмова традиционалног и дигиталног постера. Разумевање значаја традиционалног и дигиталног постера у систематизацији наставних садржаја. Упознавање са врстама дигиталних постера. Упознавање  са правилима за израду дигиталног постера. Израда дигиталног постера у веб алату Canva. Примена дигиталног постера у систематизацији наставних садржаја.

Циљна група: Србија – наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних програма/предмета. Црна Гора – наставници основне школе (разредна и предметна настава), наставници средњих школа.

Методе и технике рада: – метода демонстрације помоћу текстуалних садржаја, презентација и видео материјала; – метода комуникације путем дискусионих група на форумима; – метода интеракције између водитеља и учесника; – метода анализе садржаја; – метода практичних радова; – практична истраживачка делатност; – израда онлајн тестова знања; – израда задатака; – онлајн анкетирање.

Теме: Појам, значај и функције систематизације наставних садржаја. Врсте систематизације. Дигитални постер као дидактичко средство за систематизацију наставних садржаја. Савети за израду дигиталног постера. Израда дигиталног постера у веб алату Canva.Завршни задатак: Израда дигиталног постера.

Начин реализације програма: онлајн

Трајање програма: 21 дан, 24 сата

Корпа
Scroll to Top