Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

3.000,00 рсд

Аутори и реализатори: Душан Станковић, доктор методике наставе, Александра Станковић, магистар дидактичко-методичких наука

Категорија:

Област: Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса (Србија). Примјена информационо-комуникационих технологија у настави (Црна Гора).

Општи циљ програма: Оспособљавање наставника за израду дигиталних часова и њихову примену у настави.

Специфични циљеви програма: Разумевање појма наставног часа. Разликовање основних етапа наставног часа. Разумевање обележја и карактеристика етапа наставног часа. Разумевање структуре и методичких специфичности наставних часова. Разумевање појма дигиталног часа. Разликовање врста дигиталних часова. Идентификовање дигиталних алата за израду дигиталног часа. Избор дигиталних алата. Израда дигиталних материјала. Планирање, израда и примена дигиталног часа.

Циљна група: Србија- наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у  средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних програма/предмета. Црна Гора – наставници основне школе (разредна и предметна настава), наставници средњих школа.

Методе и технике рада: – метода демонстрације помоћу текстуалних садржаја, презентација и видео материјала; – метода комуникације путем дискусионих група на форумима; – метода интеракције између водитеља и учесника; – метода анализе садржаја; – метода практичних радова; – практична истраживачка делатност; – израда онлајн тестова знања; – израда задатака; – онлајн анкетирање.

Теме: Основне одреднице наставног часа. Етапе наставног часа. Врсте, структура и методичке специфичности наставног часа. Појам и врсте дигиталних часова. Техничка страна дигиталног часа. Предлог дигиталних алата за реализацију дигиталног часа. Израда дигиталног часа.

Начин реализације програма: онлајн

Трајање програма: 28 дана, 32 сата

Корпа
Scroll to Top