Didaktičko-metodičko modelovanje digitalnog časa

2.000,00 рсд

Autori i realizatori: Dušan Stanković, doktor metodike nastave, Aleksandra Stanković, magistar didaktičko-metodičkih nauka

Kategorija:

Oblast: Unapređivanje digitalnih kompetencija i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa (Srbija). Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (Crna Gora).

Opšti cilj programa: Osposobljavanje nastavnika za izradu digitalnih časova i njihovu primenu u nastavi.

Specifični ciljevi programa: Razumevanje pojma nastavnog časa. Razlikovanje osnovnih etapa nastavnog časa. Razumevanje obeležja i karakteristika etapa nastavnog časa. Razumevanje strukture i metodičkih specifičnosti nastavnih časova. Razumevanje pojma digitalnog časa. Razlikovanje vrsta digitalnih časova. Identifikovanje digitalnih alata za izradu digitalnog časa. Izbor digitalnih alata. Izrada digitalnih materijala. Planiranje, izrada i primena digitalnog časa.

Ciljna grupa: Srbija- nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u  srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta. Crna Gora – nastavnici osnovne škole (razredna i predmetna nastava), nastavnici srednjih škola.

Metode i tehnike rada: – metoda demonstracije pomoću tekstualnih sadržaja, prezentacija i video materijala; – metoda komunikacije putem diskusionih grupa na forumima; – metoda interakcije između voditelja i učesnika; – metoda analize sadržaja; – metoda praktičnih radova; – praktična istraživačka delatnost; – izrada onlajn testova znanja; – izrada zadataka; – onlajn anketiranje.

Teme: Osnovne odrednice nastavnog časa. Etape nastavnog časa. Vrste, struktura i metodičke specifičnosti nastavnog časa. Pojam i vrste digitalnih časova. Tehnička strana digitalnog časa. Predlog digitalnih alata za realizaciju digitalnog časa. Izrada digitalnog časa.

Način realizacije programa: onlajn

Trajanje programa: 28 dana, 32 sata

Korpa
Scroll to Top