Почетна О нама Ауторски тим Учасофта

Ауторски тим

Ауторски тим Учасофта чине професионалци у области разредне и предметне наставе, носиоци научних звања у области дидактичко-методичких наука, као и стручњаци у области образовне и савремених информационо-комуникационих технологија.
o-nama-autorski-tim
Душан Станковић је рођен 25. августа 1971. године у Лозници. Основну школу је завршио у Доњој Борини, а Гимназију „Вук Караџић“ у Лозници. Након завршене Педагошке академије „Душан Јерковић“ у Шапцу, 1994. године се уписао на Учитељски факултет у Београду, где је, уз рад, дипломирао 1997. године, међу првих седам студената генерације. Специјалистичке студије (образовна технологија), на истом факултету, уписао је 2004. године, а специјалистички рад, под називом Веб портал – дидактички материјал за реализацију наставе света око нас у другом разреду основне школе, одбранио је у јуну 2006. године, пред комисијом коју су сачињавали: проф. др Данимир Мандић, проф. др Вељко Банђур и проф. др Младен Вилотијевић. Пред истом комисијом, на Учитељском факултету у Београду, 10. септембра 2008. године, одбранио је магистарски рад из области образовне технологије, под називом Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва. Докторску дисертацију Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва одбранио је 15. новембра 2017. године на Учитељском факултету у Београду. На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекао је звање педагошког саветника. Добитник је Светосавске награде за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину. Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2015. године именован је за члана Комисије за полагање испита за лиценцу. Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2017. године изабран је за саветника-спољног сарадника у области разредне наставе. Добитник је награде Најбољи едукатори Србије 2017.
 
 
Игор Солаковић је рођен 17. 06. 1976. године у Љубљани. Након завршене основне и средње школе, дипломирао је на Педагошком факултету у Бијељини, 2002. године. Специјалистичке студије из области образовне технологије уписао је на Учитељском факултету у Београду, 2004. године, где је одбранио специјалистички рад Моделовање мултимедијалног уџбеника по e-learning стандардима за ниже разреде основне школе, у јуну 2006. године. Магистрирао је на истом факултету, у фебруару 2010. године (темa: Систем за образовање на даљину (DLS) у функцији унапређења постигнућа студената педагошких факултета), пред комисијом коју су сачињавали: проф. др Данимир Мандић (ментор), проф. др Младен Вилотијевић и проф. др Вељко Банђур. Докторант на Педагошком факултету у Сомбору, Униврзитет у Новом Саду, катедра за информатику и медије
 
 
Александра Станковић рођена је 16. 10. 1973. године у Сарајеву. После завршене основне и средње школе, уписала се на Филозофски факултет у Новом Саду, смер професор српског језика и књижевности. На истом факултету дипломирала је 1999. године. Магистарске студије уписала је на Учитељском факултету у Београду 2005. године. Магистарски рад, под називом Структура и функције електронског буквара, одбранила је 28. новембра 2012. године, пред комисијом коју су сачињавали: др Зона Мркаљ, др Зорица Цветановић и др Мирослава Ристић. На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекла је звање педагошког саветника.
 
 
 
 
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Предшколска установа "Прва радост", Житорађа

Урадили смо сајт за Предшколску установу "Прва радост" из Житорађе. Веб...
Основна школа "Лаза К. Лазаревић", Шабац

Основна школа "Лаза К. Лазаревић", Шабац

Урадили смо сајт за Основну школа "Лаза К. Лазаревић" из Шапца. Веб адреса:...

Пријава на мејлинг листу

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
kontaktirajte nas
 
Тел: +381 (0)15 779 6 808
 
Моб: +381 (0)64 455 8 411